Főoldal · Kapcsolat 06. Februr 2023
  Az alapítvány célja
  Szervezeti felépítés
  Híreink
  Aktuális pályázatok
  Sajtószerepléseink
  Magyar Fiatalokért Díj
  Pályázati útmutató
  Képgaléria
  Linkek, hivatkozások
  Kapcsolatfelvétel
  Támogatók
Das Ziel der Stiftung
Unser Ziel ist: die Unterstützung ausserhalb der ungarischen Grenzen lebenden jungen Ungarn, die ihre ungarischen Wurzeln noch pflegen.

Weiter >>>
The aim of the Foundation
Our aim is to financially support (using both the Foundation's and individuals' financial means) the maintenance of the cultural, scientific and educational relations between the youth living beyond the frontiers and the mother country.

More >>>

További médiaszerepléseinket megtekintheti honlapunk "Sajtószerepléseink" szekciójában.
TÁMOGATÓINK


Paksi Atomerőmű


Hegyvidéki Önkormányzat


Kráter Mûhely


Budapest Bank


Computer Dienstleistungen Bern, Svájc


Patricius Borház


www.miegyutt.hu
http://www.facebook.com/miegyutt

„Mese mint életre szóló élmény”


M E G H Í V Ó

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a március 27-29. között „Mese mint életre szóló élmény” címmel megrendezendő irodalmi hétvégénkre.

Program:

március 27.
helyszín: Szent Margit Gimnázium (Budapest XI., Villányi út 5-7.), Apor Vilmos terem (fsz.)
15:00 Beszélgetés Kányádi Sándor költővel
16:30 Farkas L. Rozália meseszakértő és irodalom tanár előadása a népmesével történő nevelésről, felolvas: László Gizella pedagógus és mesemondó
18:00 Hagymás István, pszichiáter Lendváról: Az „Álomlátó fiú” c. népmese pszichológiai olvasata

március 28.
helyszín: Szent Margit Gimnázium (Budapest XI., Villányi út 5-7.), Szent Erzsébet terem (fsz.)
10:00 Közösségteremtő játékok csoportokban
10:30 Szeibert András közösségvezető előadása a népmesék szimbólumrendszeréről
12:30 Ebédszünet
helyszín: Szent Margit Gimnázium (Budapest XI., Villányi út 5-7.), Szent Erzsébet terem (fsz.)
14:00 Mesefoglalkozások – népmesére épülő játékok Farkas L. Rozália vezetésével
16:00 Öt kiválogatott, a résztvevők által készített mese meghallgatása és megvitatása László Péter Sándor szakíró vezetésével
17:30 Szavaink eredetének felismerése és beazonosítása Illyés Gyula Hetvenhét magyar népmese című kötetében Kimák Gréta nyelvész hallgató közreműködésével

március 29.
helyszín: Szent Margit Gimnázium (Budapest XI., Villányi út 5-7.)– kápolna (2. emelet)
09:30 Szentmise – celebrálja: Görbe László, piarista atya, a Szent Margit Gimnázium igazgatója
helyszín: Mesemúzeum (Budapest I., Döbrentei u. 15.)
11:00 Mesemúzeum megtekintése múzeumpedagógiai foglalkozással
Wass Albert felolvasó maraton 2015. február 20-21. - Beszámoló
A Wass Albert felolvasó maraton rendkívüli irodalmi élménynek ígérkezett. Czigány György kezdte a felolvasást, megemlékezett fiáról, a fiatalon elhunyt Czigány Zoltánról, aki nagy Erdély-járó volt és úti visszaemlékezéseibe beleszőtte Wass Albertet is - többek között az Erdélyi Helikon 1936-os tizenegyedik marosvécsi találkozója kapcsán. A Kard és kaszából elhangzott rövid részlet után Tóth Miklós a bibliai idézet „Tükör által homályosan” által ihletett fotóinak bemutatására került sor. Egy csillogó szemű lány pattant fel és állt neki a kevésbé ismert „Levél mindenkinek” c. írás felolvasásának. Ebben a rövid esszében Wass Albert arra tanít minket, hogy ne kergessünk hiú ábrándokat és ne várjuk mástól a csodát, azt magunkban, csakis magunkban lelhetjük fel.

Az Adjon Istenből is egy ismeretlen tehetség idézett már-már színészi beleéléssel. Majd újra egy híresség következett: Tolcsvay Béla nyelvünk kincseiből szemezgetett: a „képesség”, „sebesség” szavak szimbolikus értelmére világított rá. Nyelvünk zsong az ilyen képszerű nyelvi elemektől - Sir John Browning méltán mondta az 1700-as években, hogy ki a magyar nyelvet megfejti, az csodára lel. Táncsics ugyan írt egy 600 oldalas könyvet a magyar nyelv eredetéről, de végül börtönbe került. Ausztriában 6-7000 népdalt gyűjtöttek össze, nálunk már 20 000 feletti ez a szám, hisz nálunk található a Föld szív csakrája a Pilisben és Tündér Ilona kertje a Csallóközben – emlékeztetett minket a jól ismert zeneszerző.
Mese mint életre szóló élmény
F E L H Í V Á S

Tudod-e még, hogy melyik volt a kedvenc gyermekkori meséd? Ha van ilyen, mire tanított? Fontos a mese a feln?ttkorban is?

Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keressük a választ március 27-29-én tartandó játékos irodalmi hétvégénken, melynek témája a „Mese, mint életre szóló élmény”.

Helyszín: Szent Margit Gimnázium (Budapest, XI. ker., Villányi út 5-7.)

A rendezvényre olyan hazai és szomszédos országokbeli 16-30 éves fiatalokat várunk, akik örömmel:

 • elevenítik fel a gyermekkori mesék tanulságait

 • idézik fel a népmesében megtalálható azon a tájnyelvi elemeket, melyeket mindennapi szókincsükben már elfeledni vélnek

 • vitatják meg a mese jelentőségét személyiségük fejlődésében

 • vesznek részt felolvasáson és múzeumlátogatáson

 • ismertetik saját meseműveiket

Határon túli résztvevőink számára a rendezvény ideje alatt teljes ellátást biztosítunk.

Pályázatot is hirdetünk mese témájú alkotások készítésére. 3-10 oldal terjedelmű (mese műfajában készített) írásaitokat és illusztrációitokat március 20-ig a következő címre várjuk: mfhn@mfhnalap.org

A legjobb műveket 10-20.000 Ft értékű könyvjutalommal díjazzuk.

„Dsida Jenő, a poeta sacer” - beszámoló
Dsida Jenőnek nemcsak személyes életútjába és irodalmi munkásságába nyújtott betekintést irodalmi összejövetelünk, de László Péter Sándor teológus és a történeti földrajz kutatója előadásának köszönhetően a család XII. századig visszavezethető eredetéről is rengeteg érdekes adat és tény tárult fel előttünk.

A név eredete szerinte mongol katonai fegyverre vezethető vissza, amit Erdélyben, közelebbről Székelyföldön is ismernek, de nem „dsidaként”, hanem kopjaként megnevezve.

A család feltehetően a Csángóföldről dél felé – a Déli-Kárpátok északi, azaz erdélyi oldalán – vonulva a Szerémségig vándorolt, így mindenekelőtt a Délvidéken vert tanyát, nem pedig Erdélyben, ahogyan sokan tudni vélik.
MEGHÍVÓ
Nem így kellene hűvös, árnyas
szobából, kényelmes íróasztal
mellől szólani hozzátok, jól
tudom. Menni kellene házról
házra, városról városra, mint
egy izzadt, fáradt, fanatikus
csavargó. Csak két égő szememet,
szakadozott ruhámat, porlepett
bocskoromat hívni bizonyságul
a szeretet nagy igazsága mellé.
És rekedt hangon, félig sírva
kiabálni minden ablak alatt.
Szakadt lelket foltozni, foltozni!
Tört szíveket drótozni, drótozni!

[Dsida Jenő: Menni kellene házról házra]

A Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány 2015. évi irodalmi rendezvény-sorozata első állomásaként 2015. január 24-én (szombaton) 14:30 órai kezdettel a VERITAS Történetkutató Intézet 501. termében (Budapest, V. kerület, Nádor u. 36.V. emelet) irodalmi estet szervez „Dsida Jenő, a poeta sacer” címmel.

A szatmári születésű költőről, kivételes, „angyali” költészetéről, a költészet és a hagyomány kapcsolatáról, a költői életről, saját Dsida-olvasatáról és -élményéről Halmosi Sándor költő beszél.

A rendezvény szabadon látogatható.
MEGJELENT! NEW!

Konferencia a magyar-lengyel barátságról – Történelem, gazdaság, kultúra (második, bővített kiadás)

letölthető innen

Conference on Hungarian-Polish friendship – History, economy and culture (second, extended edition)

download here


Megmaradás – Magyar jelen és jövő Kárpátalján (második, bővített kiadás)

letölthető innen


A magyar ipari és technológiai forradalom V.

letölthető innen
FELHÍVÁS
A Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány 2003. március 15-i aláírással alapította meg a Magyar Fiatalokért Díjat, mely odaítélésének feltételeit a következőkben határozta meg:

 • páros évben olyan anyaországi ill.

 • páratlan évben olyan határon túli díjazottat jutalmaz, aki a határon túl élő fiatalság összefogásáért, szellemi, kulturális együttműködéséért kifejtett tevékenysége révén kivívta az Alapítvány, valamint támogatói elismerését.


A Kuratórium döntése értelmében a Magyar Fiatalokért Díj 2014. évi kiírásának jelmondata:

“Nem másra használ eleink tündöklése nekünk, hanem hogy égő szövétneknél, fényes fáklyánál futjuk a mi életünk pályáját, nem lehetünk sötétben, sem mi, sem az mi cselekedeteink; ha jól viseljük magunkat, azoknak fényességénél mindjárt minden ember meglát: ha rosszul, úgy sem kerülhetjük ujjal való ránk mutatást.”

(Zrínyi Miklós)

Ajánlások 2014-ben, a DÍJ Statútuma feltételeinek megfelelően, Magyarországon élő, vagy magyarországi székhelyű, természetes vagy jogi személyt illetnek meg, aki a magyarság szolgálatában végzett tevékenységéért elismerést érdemel.

 1. A 2 díjazott közül, minden alkalommal egy magyar fiatalra, (max. 35 éves) és egy másik már komoly múlttal, munkássággal rendelkezõ, tapasztalt, elismert természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem bíró társaságra lehet jelölést tenni.

 2. A díjat alapító okirat, és ezen kiírás alapján a MAGYAR FIATALOK HATÁROK NÉLKÜL ALAPÍTVÁNY internetes, vagy postai címére (mfhn@mfhnalap.org, 1126 Budapest, Böszörményi út 28.) 2014. december 15-ig lehet jelölő szavazatokat leadni az egész világból a díjra.

 3. A szavazatokat kellő indoklással kell ellátni. A díj odaítélésére javaslatot lehet tenni géppel írt, maximum 1db A/4-es oldal terjedelemben, azért, hogy a beérkezett szavazatok alapján a díjat odaítélő Kuratórium teljes bizonyossággal tudjon dönteni az odaítélés helyességéről.

 4. A beérkezett jelölések alapján a Díjat odaítélő Kuratórium 2015. év február 15. napjáig meghozza döntését, és a díjazottakat írásban értesíti a díj átvételének módjáról.

A díj átadása minden évben ünnepélyes keretek között, konferenciával egybekötve zajlik le.

Mindenkit megkérünk, tegye meg ajánló javaslatát a 2014. év díjazottjára!
„Környezetvédelem, fenntartható fejlődés és megújuló energiaforrások” – beszámoló
Budapest-Paks-Vácrátót, 2014. augusztus 11-13.

2014. augusztus 11-én tartotta a Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány a „Környezetvédelem, fenntartható fejlődés és megújuló energiaforrások” című pályázatának díjkiosztóját. A díjakat Dr. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet igazgatója adta át az Intézet székhelyén, az 56-osok termében.

A legjobb pályaműveket Nagy Tímea (Szerbia, I. helyezett), Bessenyei Szilárd (Szerbia, II. helyezett), valamint Vass Szabina és Vass Norbert (Ukrajna, III. helyezett) készítették az Alapítvány kuratóriumának értékelése alapján.
„A magyar ipari és technológiai forradalom V.” - ELÔZETES PROGRAM


„Környezetvédelem, fenntartható fejlődés és megújuló energiaforrások”


Tehetségprogram

Budapest, 2014. augusztus 11-13.

augusztus 11. (hétfő)

14:00 Díjátadó – a „Környezetvédelem, fenntartható fejlődés, és megújuló energiaforrások” c. felhívás eredményhirdetése
14:30 Előadások a környezetgazdaságtan, környezettechnológia aktuális kérdéseiről – előadók: a Budapesti Corvinus Egyetem és Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem oktatói
(részletes programot augusztusban teszünk közzé)

augusztus 12. (kedd)

8: 30 Indulás Paksra
10: 00 Atomenergetikai Múzeum megtekintése (Paksi Atomerőmű)
11:30 Tájékoztató és Látogatóközpont és az üzemi terület megtekintése (Paksi Atomerőmű) – közben ebédszünet
15:00 Utazás Budapestre (közben tetszés szerint városnézés, strand)
19:00 Játék, vetélkedő

augusztus 13. (szerda)

8.30 Indulás Vácrátótra
9:30 A botanikus kert megtekintése idegenvezetéssel (MTA Ökológiai és Botanikai Intézet, Vácrátót)
11: 30 Termálvíz fűtés megvalósítása a Nemzeti Botanikus Kertben (Norvég Alap Projekt)
13:00 Ebéd
14. Utazás Budapestre

A szakmai programok ideje alatt minden részt vevő számára biztosítjuk az utazás és az étkezés költségét, határon túli fiatalok számára teljes ellátást a rendezvény mindhárom napján! JELENTKEZÉS: mfhn@mfhnalap.org

A programot az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. támogatja:

Beérett a munka gyümölcse — rangos elismerésben részesítették a beregszászi sport- és egészségjavító egyesületet
A múlt hónap közepén olyan megtiszteltetés érte a Korlátozott Fizikai Képességű Személyek Beregszászi Sport és Egészségjavító Klubja társadalmi szervezetet és annak teljes tagságát, amilyenben kárpátaljaiak mindezidáig nem részesültek. Április 16-án a Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány az általa 2013-ban meghirdetett Magyar Fiatalokért Díj különdíjasaként szimbolikus anyagi támogatással, valamint elismerő oklevéllel jutalmazta az egyesületet a kárpátaljai magyarság körében végzett áldozatos, közösségszervező és hátrányos helyzetű honfitársaik érdekében végzett munkájáért.

A megtisztelő elismerést Prodán János, az egyesület elnöke személyesen vette át Budapesten a Magyar Nemzeti Múzeum Pollack Mihály dísztermében megtartott „Magyar kisebbség a nagyvilágban” című konferencián. A Magyar Fiatalokért Díj elismerésben részesült továbbá Kű Lajos (egykori labdarúgó), a Diákhálózat (ifjúsági szervezet), Lengyel Melinda-Róza (pedagógus), Gergely Barnabás (közgazdász).
MEGHÍVÓ
“A madárnak s a melegnek szárnya van és szabadsága, az embernek pedig egyetlen szülőföldje és sok kötelessége."
(Tamási Áron)Szeretettel meghívjuk a „Magyar kisebbség a nagyvilágban” című konferenciára, melyet 2014. április 16-án (szerdán) 11 órai kezdettel tartunk a Magyar Nemzeti Múzeum Pollack Mihály dísztermében (Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16. )

Program


 • Köszöntés

  • Megyesi Csilla MFHNA kurátor

 • „Magyar kisebbség Európában”

  • Dr. Ujváry Gábor, MTA Történettudományi Intézet

 • „Kisebbségi magyar közösségek társadalmi átalakulása 1989 után”

  • Dr. Bárdi Nándor, MTA Kisebbségkutató Intézet

 • „Kisebbségek Trianon után”

  • prof. Dr. Szakály Sándor történész

 • Magyar Fiatalokért Díj ünnepélyes átadása

  • a határon túl magyarság ügyében végzett áldozatos munka elismeréséért járó díjakat Dr. Császtvay Tünde főigazgató-helyettes asszony adja át

 • Köszönő szavak

  • dr. Kopp Kristóf, az MFHNA elnöke


Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány
Budapest, 2014. március 20.

Oldal: 3 / 9 < 1 2 3 4 5 6 > >>
KÜLDETÉSÜNK:
..Saját, valamint az alapítványhoz csatlakozók anyagi erejével támogatni a határon túl élő magyar fiatalok anyaországgal való kulturális, tudományos, oktatási, nevelési területen történő kapcsolattartását, amelyet Magyarországon, vagy a magyar fiatalok érdekében külföldön fejtenek ki...
Részlet az Alapító Okiratból

Csatlakozz hozzánk a Facebook-on

MFHN Alapítvány a Facebook-on
Közhasznúsági jelentések
Önkénteseket keresünk
Ha...
 • örömmel veszel részt Kárpát-medencei programokban
 • szívesen szervezel ifjúsági rendezvényeket
 • nem riadsz vissza a pályázatírástól
 • és a papírmunka sem tántorít el
Alapítványunk várja jelentkezésed az mfhn@mfhnalap.org email címen!