Magyar Fiatalokért Díj 2015
rta: Attila Dtum: 06. mjus 2015
F E L H Í V Á S

A Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány 2003. március 15-i aláírással alapította meg a Magyar Fiatalokért Díjat, mely odaítélésének feltételeit a következőkben határozta meg:
díjazottat jutalmaz, aki a határon túl élő fiatalság összefogásáért, szellemi, kulturális együttműködéséért kifejtett tevékenysége révén kivívta az Alapítvány, valamint támogatói elismerését.
Teljes hr
A Kuratórium döntése értelmében a Magyar Fiatalokért Díj 2015. évi kiírásának jelmondata:

“Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok dicső szentjei virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük és a hazáé az életük.”

(Kiss Ernő)

Ajánlások 2015-ben, a DÍJ Statútuma feltételeinek megfelelően, Magyarország határain kívül élő, a magyarság szolgálatában tevékenykedő díjazottakat illetnek meg.

  1. A 2 díjazott közül, minden alkalommal egy magyar fiatalra, (max. 35 éves) és egy másik már komoly múlttal, munkássággal rendelkező, tapasztalt, elismert természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem bíró társaságra lehet jelölést tenni.

  2. A díjat alapító okirat, és ezen kiírás alapján a MAGYAR FIATALOK HATÁROK NÉLKÜL ALAPÍTVÁNY internetes, vagy postai címére (mfhn@mfhnalap.org, 1126 Budapest, Böszörményi út 28.) 2015. november 1-jéig lehet jelölő szavazatokat leadni az egész világból a díjra.

  3. A szavazatokat kellő indoklással kell ellátni. A díj odaítélésére javaslatot lehet tenni géppel írt, maximum 1db A/4-es oldal terjedelemben, azért, hogy a beérkezett szavazatok alapján a díjat odaítélő Kuratórium teljes bizonyossággal tudjon dönteni az odaítélés helyességéről.

  4. A beérkezett jelölések alapján a Díjat odaítélő Kuratórium 2015. év november 15. napjáig meghozza döntését, és a díjazottakat írásban értesíti a díj átvételének módjáról.

A díj átadása minden második évben ünnepélyes keretek között, konferenciával egybekötve zajlik le.

Mindenkit megkérünk, tegye meg ajánló javaslatát a 2015. év díjazottjára!