MEGHÍVÓ
rta: Attila Dtum: 13. janur 2015
Nem így kellene hűvös, árnyas
szobából, kényelmes íróasztal
mellől szólani hozzátok, jól
tudom. Menni kellene házról
házra, városról városra, mint
egy izzadt, fáradt, fanatikus
csavargó. Csak két égő szememet,
szakadozott ruhámat, porlepett
bocskoromat hívni bizonyságul
a szeretet nagy igazsága mellé.
És rekedt hangon, félig sírva
kiabálni minden ablak alatt.
Szakadt lelket foltozni, foltozni!
Tört szíveket drótozni, drótozni!

[Dsida Jenő: Menni kellene házról házra]

A Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány 2015. évi irodalmi rendezvény-sorozata első állomásaként 2015. január 24-én (szombaton) 14:30 órai kezdettel a VERITAS Történetkutató Intézet 501. termében (Budapest, V. kerület, Nádor u. 36.V. emelet) irodalmi estet szervez „Dsida Jenő, a poeta sacer” címmel.

A szatmári születésű költőről, kivételes, „angyali” költészetéről, a költészet és a hagyomány kapcsolatáról, a költői életről, saját Dsida-olvasatáról és -élményéről Halmosi Sándor költő beszél.

A rendezvény szabadon látogatható.
Teljes hr
Különösen várjuk olyan 15-30 éves fiatalok jelentkezését, akik érdeklődnek Dsida Jenő vagy más a mai Magyarország jelenlegi határain kívül élő és alkotó magyar költő irodalmi munkássága iránt. Önálló verselemzéssel, egy adott költeményhez készített saját verssel, képi/grafikus illusztrációval versenyen vehetnek részt, a legjobb műveket az Alapítvány könyvjutalommal díjazza.

Kérjük, hogy részvételi szándékukat, valamint a jelentkezésükhöz csatolt pályaműveket legkésőbb január 20-ig küldjék meg az mfhn@mfhnalap.org email címre.