Beérett a munka gyümölcse — rangos elismerésben részesítették a beregszászi sport- és egészségjavító egyesületet
rta: Attila Dtum: 25. mjus 2014
A múlt hónap közepén olyan megtiszteltetés érte a Korlátozott Fizikai Képességű Személyek Beregszászi Sport és Egészségjavító Klubja társadalmi szervezetet és annak teljes tagságát, amilyenben kárpátaljaiak mindezidáig nem részesültek. Április 16-án a Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány az általa 2013-ban meghirdetett Magyar Fiatalokért Díj különdíjasaként szimbolikus anyagi támogatással, valamint elismerő oklevéllel jutalmazta az egyesületet a kárpátaljai magyarság körében végzett áldozatos, közösségszervező és hátrányos helyzetű honfitársaik érdekében végzett munkájáért.

A megtisztelő elismerést Prodán János, az egyesület elnöke személyesen vette át Budapesten a Magyar Nemzeti Múzeum Pollack Mihály dísztermében megtartott „Magyar kisebbség a nagyvilágban” című konferencián. A Magyar Fiatalokért Díj elismerésben részesült továbbá Kű Lajos (egykori labdarúgó), a Diákhálózat (ifjúsági szervezet), Lengyel Melinda-Róza (pedagógus), Gergely Barnabás (közgazdász).

Teljes hr
Prodán János elnök a díjjal járó megbecsüléssel kapcsolatban lapunknak nyilatkozva hangsúlyozta: ezen elismeréssel visszaigazolást nyert az, hogy a kárpátaljai magyar mozgáskorlátozott fiatalok körében végzett munka eredményes, példaértékű és követendő. Az egyesület tevékenysége immár túlmutat a fogyatékkal élők egyszerű asztalitenisz-oktatásán. A megalakulásuk óta eltelt időszakban az egyesület tagjai számos, a sportban elért siker mellett az egészséges életmódnak, a pozitív életszemléletnek és legfőbbképpen kitartásuknak köszönhetően felnőtt fiatalokként immár sikeresen be tudtak illeszkedni a társadalom különböző rétegeibe, elsajátítva az önálló életvitelhez szükséges feltételeket, tudást.

Több alkalommal érdekvédelmi tevékenységet ellátva, szükség esetén pedig emberi és állampolgári jogok gyakorlásának feladatkörével álltunk egyesületünk tagjainak szolgálatában — mondta az elnök úr. — A megtisztelő elismerés céljaink eléréséhez immár nem csak új lendületet ad, hanem felelősséggel és kötelezettségekkel is felruház. Felelősséggel jár, hiszen e díj elnyerésével bizonyos szinten mi is hozzájárultunk városunk, Beregszász nemzeti, kulturális és sportéletének sokszínűségéhez, valamint az asztalitenisz sport népszerűsítéséhez. Jelenleg az előttünk álló feladatokra kell koncentrálni.

E hétvégén a Beregszászi Járási Állami Közigazgatási Hivatal közoktatási, ifjúsági és sportfőosztályának megbízásából a járási asztalitenisz-torna lebonyolításában kell közreműködnünk, amelynek helyszíne a Beregszászi 10. Sz. Középiskola tornaterme lesz. Ezt követően, még e hónapban Ungváron rendezik meg a mozgáskorlátozottak megyei bajnokságát, amelyen szintén részt veszünk. Majd elkezdődik egy felkészülési időszak, amelynek végén, júliustól decemberig országos és nemzetközi sportrendezvényeken kell helytállnunk.

Közszerepléseink és a most ránk fókuszálódó figyelem arra is lehetőséget ad, hogy felkeltsük a figyelmét azoknak a fogyatékkal élő sorstársainknak, akik csak most szereznek tudomást rólunk, esetleg vágyat éreznek arra, hogy kipróbáljanak valami újat, valami mást, vagy csak szívesen megismerkednének velünk. Habár fő profilunk az asztalitenisz-oktatás, de segítségünkkel minden érintett megtalálhatja az érdeklődési körének megfelelő sportprogramot. Alkalmainkra kortól, nemtől, nemzeti és vallási hovatartozástól függetlenül sok szeretettel várunk mindenkit.

Végezetül, de nem utolsósorban szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik bármilyen módon hozzájárultak egyesületünk eddig elért eredményeihez — fejezte be élményekkel teli beszámolóját Prodán János.

A klubban tett látogatása alkalmával Babják Zoltán, Beregszász megyei jogú város polgármestere személyesen gratulált az elismeréshez, és további sikereket kívánt a szervezet tevékenységéhez. Ígéretet tett arra, hogy a továbbiakban is kiemelt figyelemmel kíséri az egyesület életét, és lehetőségeihez mérten kész segíteni azt.

Répási István önkéntes