Döntés a Magyar Fiatalokért Díj-ról
rta: Attila Dtum: 20. janur 2014
Alapítványunk 2014. január 8-i kuratóriumi ülésén partnerszervezeteink valamint magánszemélyek ajánlásai alapján a következő jelölteket választotta:

2012. évi kiírásunk alapján:
- Kű Lajos, labdarúgó
- Diákhálózat, ifjúsági szervezet

2013-ban pedig:
- Lengyel Melinda-Róza, pedagógus
- Gergely Barnabás, közgazdász

nyerte el a Magyar Fiatalokért Díj-at.

Alapítványunk továbbá elismerő oklevélben és pénzjutalomban részesítette „A korlátozott fizikai képességű személyek ’Bereg’ Beregszászi Sport és Egészségjavító Klubja” társadalmi szervezetet.
Teljes hr
Kű Lajos, egykori válogatott labdarúgó, 14 évesen kezdett futballozni a székesfehérvári Vadásztölténygyár kölyökcsapatában, majd 1968-tól felnőtt csapatjátékosként folytatta pályafutását először a Videoton, majd a Ferencváros és a Volán SC színeiben. 1977-ben elhagyta Magyarországot és innentől visszavonulásáig külföldi kluboknál folytatta sportolói pályafutását.

1997-ben hazatelepült Magyarországra és bekapcsolódott a magyar közéletbe. 2000-től a Magyarok Világszövetsége munkatársa, az Aranycsapat Alapítvány elnöke. 2004-ben az Aranycsapat Alapítvány elnökeként útjára indította a Kárpát-medence diáksportjának felemeléséért indított mozgalmát. A Kárpát-medencei bajnokság először a labdarúgásra szorítkozott, de mára kiterjedt az asztalitenisz, sakk, kézilabda, birkózás, sőt a történelmi vetélkedők keretében való megmérettetésre is.

Lelkesen szervezi – saját vállalkozásának anyagi támogatásán túl is – a versenyek pénzügyi hátterének szponzori segítését. Ezek a versenyek megkönnyítik a tehetséges fiatalok érvényesülését: lehetővé teszik, hogy az igazi tehetségekre az utánpótlás-neveléssel foglakozó szakemberek felfigyelhessenek. Munkásságát eddig többek között a Fejér Megye díszpolgára címmel, illetve Széchenyi-díjjal ismerték el.

A Diákhálózat, a felvidéki magyar egyetemisták országos ernyőszervezete, mely többek között a magyar diplomás értelmiség összetartozás-tudatának erősítése érdekében jött létre. A tagszervezetei révén három országban – Szlovákiában, Csehországban és a Magyarországon – működő szervezet célja, hogy a fiatalokat társadalmilag hasznos célok jegyében egyesítse. Hét egyetemista városban van jelen, rendeltetése az itt működő helyi klubok összefogása és országos szinten a felvidéki magyar egyetemisták érdekvédelme, oktatási és a kulturális életének megszervezése.

A Diákhálózat a társadalmi élet számos területén vállal kezdeményező szerepet, közösség- és személyiségfejlesztő programokat koordinál. Gyakornoki programja során a hallgatók különböző intézeteknél és szervezetnél tehetnek szert a sikeres életpályát megalapozó szakmai tapasztalatokra, aktivistái részt vesznek a középiskola hallgatóinak a magyar nyelvű képzésekről szóló felvételi tájékoztatásában, valamint a Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencia szervezésében.

A Diákhálózat társszervezésében valósul meg a Gombaszögi Nyári Tábor, mely a szlovákiai magyar közösségi élet egyik legmeghatározóbb kulturális- közéleti eseményévé nőtte ki magát. A szervezet tagjai számos hazai és nemzetközi konferencián, panelbeszélgetésen és előadáson nyújtanak objektív képet a szlovákiai magyarság helyzetéről. Tagja olyan szlovákiai és magyar fórumoknak, mint a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala, a Szlovák Ifjúsági Tanács, a Magyar Ifjúsági Konferencia, az Összhang és az Ifjúsági Civil Fórum.

Lengyel (szül.: Máthé) Melinda-Róza, kolozsvári származású pedagógus, a kolozsvári Babe?-Bolyai Tudományegyetem magyar-angol szakának elvégzése után Szilágy megye egyik iskolájában, Désházán tanította a magyar nyelvet és irodalmat az 1987-es forradalomig, amikor elhagyni kényszerült szülőhazáját.

Ma az ausztriai magyarság körében él és dolgozik. Magyartanári tevékenységét, szükségszerű rövid megszakítás után, tovább folytatta az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége keretein belül működő Bécsi Magyar Iskola pedagógusaként. A hétvégi iskola tevékenységébe nagyon korán, az 1990-es években bekapcsolódott. A rendszeres magyar nyelvű oktatásból kimaradt, Ausztriában élő fiatalokat téríti vissza a magyar nyelven olvasás és a magyar kultúra felé, heti-kétheti rendszerességgel immár másfél évtizede. Tanítványai rendszeresen részt vesznek a Verőfény szavalóversenyen, ahol évente szép eredményeket érnek el.
Tankönyv összeállításában is részt vett az emigrációban élő második-harmadik osztályosok számára Szeretem, akarom, tanulom címmel. A kötet legfőbb célkitűzése a szórványra jellemző romló anyanyelvi színvonal megállítása és az oly sokszor háttérbe szoruló érzelmi nevelés beépítése a megtanulandó ismeretanyagba.

Gergely Barnabás, délvidéki közgazdász, 2010-ben diplomázott a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi karán. Tanulmányai végeztével haza költözött Temerinbe, hogy itt munkálkodjon és segítse tudásával a magyarságot. Jelenleg az újvidéki székhelyű Agapé Ferences Nyomda és Kiadó igazgató helyettese, valamint a szegedi KatHáz Közhasznú Nonprofit Kft. pénzügyi menedzsere.

A vajdasági Poverello közhasznú ferences alapítványnál – mely keretében működnek Vajdaság szerte a Lurkóházak, hogy a nehéz családi helyzetben élő gyermekek számára nyújtsanak otthont – önkéntesen vállal pályázatírásokat és azok elszámolását. Egyben ő a Rákóczi-tábor délvidéki referense. Cserkészként segédkezik különböző cserkésztáborok, rendezvények szervezésében is.

A korlátozott fizikai képességű személyek ’Bereg’ Beregszászi Sport és Egészségjavító Klubja” célja, hogy elősegítse a Beregszászi járásban élő, magyar nemzettudattal rendelkező, egészségkárosodásban szenvedő fiatalok társadalmi beilleszkedését, esélyegyenlőségét, rehabilitációját, emberi és állampolgári jogainak érvényesülését. Aktívan részt vesz a járás és a város által szervezett sportversenyeken, illetve az egészségvédelemmel kapcsolatos ismeretterjesztő és szabadidős rendezvényeken. Saját önálló programokat is szervez, valamint helyi sport- és kulturális események lebonyolításában is közreműködik.