Magyar Fiatalokért Díj 2013
rta: Attila Dtum: 25. mjus 2013
FELHÍVÁS

A Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány 2003. március 15-i aláírással alapította meg a Magyar Fiatalokért Díjat, mely odaítélésének feltételeit a következőkben határozta meg:

A Kuratórium döntése értelmében a Magyar Fiatalokért Díj 2013. évi kiírásának jelmondata:

“ Egy népet nem a testi hasonlóság, hanem a közös múlt, a hasonló gond, az egy haza levegője egyesít s választ el egy más múltú és más jelenű néptől.
Magyar az, akinek nyelve és esze magyarul forog. Becsületesen nem lehet más vizsgát találni arra, hogy kit tartsunk igazán magyarnak. Nem könnyű vizsga ez. Sokkal nehezebb annál, ami elé a fajta testi jegyeinek kutatói állítják az embert. Itt a lelket kell kitenni.”
(Illyés Gyula)

Teljes hr
Ajánlások 2013-ban, a DÍJ Statútuma feltételeinek megfelelően, Magyarország határain kívül élő, a magyarság szolgálatában tevékenykedő díjazottakat illetnek meg.

A 2 díjazott közül, minden alkalommal egy magyar fiatalra, (max. 35 éves) és egy másik már komoly múlttal, munkássággal rendelkezõ, tapasztalt, elismert természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem bíró társaságra lehet jelölést tenni.

2. A díjat alapító okirat, és ezen kiírás alapján a MAGYAR FIATALOK HATÁROK NÉLKÜL ALAPÍTVÁNY internetes, vagy postai címére (mfhn@mfhnalap.org, 1126 Budapest, Böszörményi út 28.) 2013. november 1-jéig lehet jelölő szavazatokat leadni az egész világból a díjra.

3. A szavazatokat kellő indoklással kell ellátni. A díj odaítélésére javaslatot lehet tenni géppel írt, maximum 1db A/4-es oldal terjedelemben, azért, hogy a beérkezett szavazatok alapján a díjat odaítélő Kuratórium teljes bizonyossággal tudjon dönteni az odaítélés helyességéről.

4. A beérkezett jelölések alapján a Díjat odaítélő Kuratórium 2013. év november 15. napjáig meghozza döntését, és a díjazottakat írásban értesíti a díj átvételének módjáról.

A díj átadása minden évben ünnepélyes keretek között, konferenciával egybekötve zajlik le.

Mindenkit megkérünk, tegye meg ajánló javaslatát a 2013. év díjazottjára!