Felhívás - Magyar Fiatalokért Díj 2012
rta: Attila Dtum: 30. szeptember 2012
A Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány 2003. március 15.-i aláírással alapította meg a Magyar Fiatalokért Díjat, mely odaítélésének feltételeit a következőkben határozta meg:A Kuratórium döntése értelmében a Magyar Fiatalokért Díj 2012. évi kiírásának jelmondata:

„A magyarság nem kalapdísz, hanem a szíve mélyében viseli a magyar, mint tenger csigája a gyöngyét. A magyarságunk érzése mélyen bent ég bennünk, hogy szinte magunk sem tudunk róla, mint a tűzhányó hegyek, amelyek hideg kőhegyek, de egyszer megmordulnak.”
/Gárdonyi Géza/

Ajánlások 2012-ben, a DÍJ Statútuma feltételeinek megfelelően, anyaországi születésű, ott élő, vagy ottani székhelyű, természetes vagy jogi személyt illetnek meg.
Teljes hr
A 2 díjazott közül, minden alkalommal egy magyar fiatalra, (max. 35 éves) és egy másik már komoly múlttal, munkássággal rendelkező, tapasztalt, elismert természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem bíró társaságra lehet jelölést tenni.

A díjat alapító okirat, és ezen kiírás alapján a MAGYAR FIATALOK HATÁROK NÉLKÜL ALAPÍTVÁNY internetes, vagy postai címére (mfhn@mfhnalap.org, 1126 Budapest, Böszörményi út 28.) december 31-ig lehet jelölő szavazatokat leadni az egész világból a díjra.

A szavazatokat kellő indoklással kell ellátni. A díj odaítélésére javaslatot lehet tenni géppel írt, maximum 1db A/4-es oldal terjedelemben, a jelölő szervezet/személy megnevezésével azért, hogy a beérkezett szavazatok alapján a díjat odaítélő Kuratórium teljes bizonyossággal tudjon dönteni az odaítélés helyességéről és arról az érintetteket időben tájékoztathassa.

A beérkezett jelölések alapján a Díjat odaítélő Kuratórium 2013. év február 1-jéig meghozza döntését, és a díjazottakat írásban értesíti a díj átvételének módjáról.
A díj átadása minden évben ünnepélyes keretek között történik.

Mindenkit megkérünk, tegye meg ajánló javaslatát a 2012. év díjazottjára!