Lendvai nyári egyetem - Beszámoló
rta: Attila Dtum: 14. szeptember 2012
Idén augusztus 10-16 között rendezte meg a Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány már-már tradícióvá váló nyári egyetemét, amely egy egymásra épülő sorozat részeként „A magyar ipari és technológiai forradalom III.” címet viselte.A helyszínt ezúttal a Lendva szőlőhegye alatt elterülő festői szépségű kisváros biztosította. Szellemiségében híven követve a korábbi két nyári egyetemet, ezúttal az 1896. évi, Magyarország fennállásának millenniumi ünnepségsorozata keretében illetve azzal szoros összefüggésben megvalósuló ipari-gazdasági és kulturális fejlesztések és beruházások kerültek a fókuszba.
Teljes hr
A korai budapesti indulás és több órás buszozás ellenére minden résztvevő fiatal izgatottan várta a személyes találkozást a szlovéniai vendéglátókkal. A nyitóbeszéd nem máshol hangzott el, mint a magyar organikus építészet atyja, Makovecz Imre tervezte színház és hangversenyteremben, a lendvai Művelődési és Promóciós Intézetben.

Köszöntőt mondott Lendva alpolgármestere, Somi Janez úr, illetve tiszteletüket tették Muravidék szellemi vezetőinek jelesei, köztük Bence Lajos, költő, publicista, a Muravidéki Magyar Tudományos Társaság igazgatója, Halász Albert költő, a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség elnöke és Bacsi Zsuzsanna, a Lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet szakszolgálatának képviselője. A szlovéniai magyar kisebbség ezen képviselőitől a szombati napon hosszabb előadásokat hallgathattak meg a fiatalok, akiktől egy közvetlen kerekasztal-beszélgetés keretében kérdezhettek is. Bence Lajos úr emellett szívügyének tekintette kis csapatunk ottlétét, és jó házigazdaként a hét folyamán többször csatlakozott az előadásokhoz és szabad programokhoz, megtisztelve ezzel szerény társaságunkat.

Külön örömünkre szolgált a sajtó, köztük a Muravidéki Magyar Rádió munkatársainak érdeklődése, akik hűen számoltak be rendezvényünkről.

A megnyitó keretében került sor azoknak az okleveleknek és értékes könyvajándékoknak az átadására, amelyekkel a fiatalok legsikerültebb pályaműveit jutalmazták. A nagy érdeklődés sok kiváló munkát szült a témában, édes teherként nehezítve ezzel a szakmai zsűri dolgát, többen pedig szerzőpárosokat alkotva neveztek, így az írásokat felölelő kiadvány a 2012-es évben - legnagyobb örömünkre - igen vaskosra sikerült.

Ezt követően Dr. Estók János, az ELTE Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszékének docense tartott rendkívül tartalmas előadást „A millenniumi Magyarország gazdasági körképe” címmel, amely kiváló vonatkozási rendszerként szolgált a következő napokban elhangzó előadásokhoz. Ezután Móser Zoltán Balogh Rudolf és Prima Primissima-díjas fotóművész és író diavetítésének keretében merülhettek el a fiatalok a Szent László-legenda Kárpát-medencei változataiban és azok művészeti megjelenítéseiben.

Estére érkeztek a résztvevők a szállásra, Hosszúfaluba. Az itteni élményeikről nyári egyetemünk egyik résztvevője a következőképpen számol be:
„Ahogy a csapat sem volt akármilyen - tegyük hozzá, hogy a Lendva melletti Hosszúfaluban található (valóban nagyszerű) szállásunkon, az Olimpija vendégházbéli szobánkban, az Apartman 3-ban zajlott leginkább az élet, már az első naptól kezdve - a második napon pedig mi lettünk a "legrosszhírűbb" szoba, mivel a többieknél kicsit tovább maradtunk ott egy nem mindennapi hangulatú, helyi tűzoltóknak rendezett bulin (a kirándulás egyik csúcspontja!) - ahonnan már tényleg nem volt megállás züllés tekintetében.” (Szöllősi János)

Augusztus 11-én az európai felsőoktatás körképe került terítékre Kopp Kristóf, az alapítvány elnöke moderálásával Dr. Hrubos Ildikó, a Budapesti Corvinus Egyetem oktatójának és Dr. Kolláth Annának, a Maribori Egyetem tanszékvezetőjének szemszögéből. A fiatalok tekintetében égetőnek bizonyuló kérdés számtalan hozzászólást és parázs vitát eredményezett, amelynek keretében még gyakorlatba átültethető megoldási javaslatok is születtek a jövő felsőoktatási rendszerével kapcsolatban.Augusztus 12-én, vasárnap a fiataloknak alkalma nyílt részt venni a Szent Katalin templomban tartott szentmisén, majd kedves idegenvezetőnk útmutatásával megtekinthették Lendva látványosságait köztük az esernyőgyár múltját bemutató Galéria Múzeumot, a lendvai várat és annak helytörténeti és időszaki kiállítását. Az újonnan elsajátított tudásuk tesztelésére úti-vetélkedőt hirdettünk, amelynek megoldásait, csoportokat alkotva próbálták meg kiagyalni a kirándulás résztvevői. A délután folyamán opcionális lehetőség nyílt több környékbeli muravidéki település nevezetességének megtekintésére, amellyel sokan éltek is. A környék Szent László ábrázolásokban gazdag román stílusú templomaiból látogattunk meg kettőt, a bántornyait és a nagytótlakit, majd a berkeházi Császár-malomban kaptunk szlovén idegenvezetést, délvidéki útitársaink tolmácsolásával kísérve.

A kellemes kirándulás után, hétfőn a fiatalok újult erővel vetették be magukat és érdeklődéssel kísérve hallgatták meg a vasút aranykoráról szóló előadást, amelyet Frisnyák Zsuzsanna, PhD, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársa tartott. Ezt követően Dr. Gál Zoltán, az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpontjának munkatársa szólt a Millennium Magyarországának bankjairól, majd pedig Rudolf Mihály, DLA, Ybl-díjas építész tartott kimerítő prezentációt a millenniumi építész géniuszokról. Ebéd után Dobronakba látogatott a csoport, ahol limonádé és kis friss gyümölcs mellett jóízűt beszélgetve lesték el a lelkes fiatalok a szorgos kezű helyiektől a kézműves fogásokat. A hosszú nap azonban még itt sem ért véget, ugyanis Bódis Tamás lelkész úr és kis létszámú, de annál hívebb szentlászlói gyülekezete meleg szívvel és áldással fogadta a nyári egyetem résztvevőit.

Augusztus 14-én egy egész napos kirándulás elé nézett a fiatalokból álló busznyi sereg. Patyi Zoltán idegenvezetésével a történelmi Muravidéket járták be a résztvevők. Délelőtt Horvátországba utaztak, ahol ellátogattak Szentilonára, Varasdra és Csáktornyára, délután pedig a szlovéniai Verzsej, Muraszombat, Felsőlendva (Grad) és Kapornak volt az úti cél. A megismert tucatnyi templom, vár és múzeum rengeteg tudásanyaggal bővítette a fiatalokat és a kitűnő módot adott arra, hogy összekovácsolja a különböző országból érkező magyar ajkú fiatalokat, hiszen képviseltették magukat Ukrajnából, Szerbiából, Romániából, Szlovákiából, Magyarországról és persze Szlovéniából is.
Másnap egy rövid bemelegítő beszélgetés után a természettudományi oktatás és kutatás múlt századi térnyeréséről esett szó, mely bevezette László Péter Sándor egyetemi adjunktus előadását a magyar természettudományos gondolkodás néhány kimagasló eredményéről. Ekkor került sor Csernyus Lőrinc, Ybl-díjas építész, a Makovecz Imre Alapítvány kurátorának előadására, aki gyönyörű fotókkal illusztrálva ismertette a közelmúltban elhunyt építész illetve a tiszteletére létrehozott alapítvány munkásságát.

A pályaművel készülő fiatalok is ezen a napon tarthatták meg saját előadásaikat, melyekre a pontos felkészülés és a téma iránti elkötelezettség volt jellemző. Ebéd után egész napos csapatépítő agytörő feladványok és kreatív feladatok teljesítése várt a jelenlévőkre. A tervezési feladat külön népszerűségnek örvendett. Ennek keretében olyan eszközt, szerkezetet, épületet, egyéb ipari-gazdasági létesítményt kellett megtervezniük, amely számítógépek nélkül, a nagy ipari forradalom idején is megvalósulhatott volna. Itt külön pontozási szempontnak számított a bírák részéről az esztétikum, az emberközeliség, a környezetidegenség elkerülése, az energiatakarékosság és a környezetvédelem. Terveiket nem csupán ábrázolniuk kellett, hanem eladható módon prezentálni. A vetélkedő végeztével ismét többen gazdagodtak értékes könyvekkel.Augusztus 16-án aztán búcsúzott a csapat Lendvától, a kedves hosszúfalui vendéglátóktól és útját Budapest felé vette. Azonban még korántsem ért véget a programsorozat, hiszen a legkitartóbb résztvevők a fővárosban ellátogattak a millenniumi építészet néhány korszakalkotó alkotásához: először az Iparművészeti Múzeumot, majd a Hősök terét tekintették meg Dr. Sisa József művészettörténész vezetésével. Innen átsétáltak a Városligetbe a Vajdahunyad várához és a Széchenyi fürdőhöz, amely épületek korstílusáról, keletkezéséről hallhattak a fiatalok.

Innen is köszönjük vendéglátóinknak a szívélyes vendéglátást, az esti beszélgetéseket, a finom helyi borokat és a felejthetetlen jó hangulatot!

(Szívesen látjuk őket viszont az Alapítvány következő rendezvényén…)

És íme, néhány gondolat a résztvevőktől:

„Én nagyon jól éreztem magam Lendván. Tetszettek az előadások, a kirándulások és a társaság is nagyon jó volt. Sajnálhatja, aki nem jött el.” Vass Szabina, Kárpátalja

„Színvonalas előadásokat volt alkalmam hallgatni. A kirándulások, főleg a kézműves foglalkozás, illetve az idegenvezetővel bejárt helyszíneket, valamint a falusi kirándulásokat élveztem. Sok új és számomra is érdekes információt hallottam, aminek őszintén örülök, és rendkívül értékelek, mégis úgy vélem legtöbbet az itt megismert emberektől kaptam és tanultam.” Lanstyák Enikő, Felvidék

„2010-ben volt először lehetőségem rá, hogy részt vegyek az Alapítvány nyári egyetemén és azóta is igyekszem minden évben ott lenni. Az akkori felvidéki, kovácspataki élményektől "megmámorosodva" jutottam el 2011-ben Erdélybe, Nagyváradra, majd 2012-ben a Muravidékre, Lendvára is.

Itt számomra teljesen ismeretlen történeti, kulturális és gazdasági magyarlakta nagyrégiót ismerhettem meg és egy olyan ország életébe nyerhettem betekintést, ahová, azt hiszem, már csak a közelsége révén is muszáj lesz ellátogatnom még legalább egyszer-kétszer az életben... Na persze legalább ilyen jó csapat kéne hozzá, hogy ennyire remekül sikerüljön!”

Szöllősi János, a hároméves rendezvény-sorozat egyik állandó magyarországi részvevője és lelkes tanulmányírója
.
Kővári Gyöngyi Krisztina

A rendezvényen készült fényképeket megtalálhatják képgalériánkban - you can find the photos which were taken during the summer meeting in our photo gallery

Letölthető anyagok:

Vetélkedő - Megoldások
Lendva városnéző quiz