Döntés a Magyar Fiatalokért Díj-ról
rta: Attila Dtum: 10. prilis 2012
Alapítványunk 2011. november 9-i kuratóriumi ülésén partnerszervezeteink valamint magánszemélyek ajánlásai alapján a következő jelölteket választotta:

2010-ben:
2011-ben pedig:
nyerte el a Magyar Fiatalokért Díj-at.
Teljes hr
Horváth Ferenc, építőmérnök, nagykörűi lakos aktívan részt vesz települése közéletében, s szűkebben vett szakmai munkája mellett törekszik arra, hogy a település társadalmi életébe is minél több embert bekapcsoljon. 2009-ben megyéjében elnyerte „Az év mérnöke” címet. Szívügye volt – szervező munkát és anyagi áldozatot is vállalva – a nagykörűi Trianon-emlékmű 2009-es felavatása is.
Tevékenységének egy része azonban messze túlmutat szűkebb pátriáján: az egész Kárpát-medencére kiterjedő népművelői-pedagógiai munkásságot folytat.

Sokat tesz a Kárpát-medence értékeinek népszerűsítése érdekében, különösen értékesek azok az ismertetetések, amelyek szakavatott módon, igényesen hívják fel a figyelmünket egy-egy tájegységre, településre, azok szépségeire, értékeire, mintegy kedvet is csinálva rögtön az utazáshoz. A Kárpát-medencét megismerni és bebarangolni kívánó ember mindenféle információt, térképet, praktikus ismertetőt megtalál Horváth Ferenc gyönyörű honlapján – www.magyarorszag-szep.hu – illetve az onnan is, de külön is megnyitható www.erdely-szep.hu honlapon. Az ismeretek közreadásán kívül jelöltünk sokat áldoz is a határokon túli magyarság támogatására, s adományok gyűjtésére. Figyelme és segítő tevékenysége kiterjed a moldvai csángók támogatására is. Megtervezte a Lábnyikban 2007-ben felavatott, a magyar nyelvű oktatást szolgáló „Gyermekek Házá”-t. Ezen túlmenően évek óta lelkes motorja annak a csapatnak, amely áldozatos munkájával biztosítja csángó gyermekek magyarországi – nagykörűi, szolnoki – nyaralását, az ország különböző tájegységeinek a megismertetését. (Hőnigné Zádor Éva Mária és Hőnig Antal /Rákóczi Szövetség Aszódi Szervezete/ ajánlása alapján)

Demeter Irén, református vallástanárnő Marosvásárhelyen él és tevékenykedik. 1993-ban kezdte meg óvodás és általános iskolás korú gyermekek számára programjai szervezését, amikor holland kezdeményezésre megrendezték az első Vakációs Bibliaheteket. A programban – melyet első évben 1000 gyermek részvételével 3 erdélyi helyszínen rendeztek meg kísérleti jelleggel – ma már 32.000 gyermek vesz részt közel 500 csoportban, több száz önkéntes közreműködésével. A Vakációs Bibliahét azonban nem csak Erdély-, hanem Kárpát-medencei szintű kezdeményezéssé nőtte ki magát az évek folyamán, melyben így több mint 50.000 magyar gyermek vesz részt évente felekezettől függetlenül. A gyermekek vallásos nevelése mellett kiemelt fontosságú, hogy a program az egész helyi közösséget megmozgatja, legyen szó egy nagyvárosi gyülekezetről vagy egy szórvány falu lakosairól.

A kiterjedt, 6 ország határain átnyúló munkát, valamint a Vakációs Bibliahét programjának összeállítását Demeter Irén látja át és koordinálja a kezdetektől fogva. Az önkéntesség jegyében, időt és energiát nem kímélve mutat példát munkatársainak immár két évtizede. A Vakációs Bibliaheteket jövőre fogják megrendezni 20. alkalommal. (László Judit /KOEN Alapítvány/ jelölése alapján)

Pillich-Wright Gyöngyvér, kolozsvári pedagógus tizenöt éve tanítja az angol nyelvet különböző korosztályoknak. Két évig angol tanárképző tanfolyamokon is oktatott, főleg helyettesítő tanároknak. Pillanatnyilag a Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány nyelviskolájánál dolgozik mint programvezető igazgató. A kolozsvári székhelyű Bridge Language Study House Egyesület 1993-ban kezdte meg működését FLS HELTAI néven, mint az első nyelviskola Kolozsváron. Az intézmény nyelvtanítás mellett a magyar kultúra őrzésén, továbbvitelén, népszerűsítésén fáradozik, úgy, hogy ez kisebbségben és szórványban élő gyermekek, fiatalok hasznára legyen, valamint ennek fontosságát, mintáját külföldi, hasonló helyezetben elő partnereik is megismerjék, átvegyék.

Indirekt módon a nyelviskola oktatói a határon túli fiatalokat kívánják segíteni – többek között – egy idén télen megjelenő, egyetemesen használható, szórványoktatást segítő tanári kézikönyv létrehozásával, amely a magyar szakos kollégák módszertani, tudományos és kulturális ismereteit bővíti. Fejleszti a szórványpedagógusok oktatási színvonalát, válaszol a tanárok által meghatározott specifikus “határontúli” problémákra. Eredményül a hasonló gondokkal küszködő (vajdasági, szerbiai, ukrajnai, kárpátaljai, horvátországi, szlovéniai, szlovákiai, ausztriai) magyar tanítóknak, tanároknak adnánk egy kapaszkodót, hogy más területen, de ugyanazon problémákkal harcoló kollégáik hogyan is birkóznak meg a szórványságra háruló oktatási és nevelési feladattal, illetve az új technikák, munkamódszerek megismerésével kicsit könnyítsenek az órák feszességén, játékosabbá, vonzóbbá tegyék az anyanyelv tanulásának szépségeit. A szórványvidékek könyvtárainak ajándékba szánnak egy-egy példányt az oktatás színvonalának javítása érdekében.

Pillich-Wright Gyöngyvér – oktatási tevékenysége mellett – már tizenegy éve táncol különböző amatőr néptáncegyüttesekben. 1994 és 1999 között a Szarkaláb néptáncegyüttes vezetője és koreográfusa volt. Hét éve népdalénekléssel is foglalkozik és több népdalversenyen is díjat nyert. (Keszey Judit jelölése és Pillich-Wright Gyöngyvér önéletrajza alapján).