Magyar Fiatalokért Díj 2009 - Díjátadás
rta: Attila Dtum: 03. mjus 2010
Alapítványunk díjátadó ünnepségét a fiatalsághoz egészen közel, az Ybl Miklós Szakképző Iskola színháztermében rendeztük meg. A rendezvényről az egyik fiatal építőipari hallgató beszámolója alapján tájékoztatjuk a kedves olvasót:

“Megyesi Csilla köszöntötte a jelenlévőket és bemutatta Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány eddigi tevékenységét.

Érdeklődéssel hallgattuk, a számunkra teljesen új információkat a Magyar Ifjúsági Találkozókról.
Beszámolt arról is, hogy az Alapítvány évente ingyenesen megrendezi egyhetes táborát, a Magyar Ifjúsági Találkozót, a Kárpát-medence valamely pontján. Itt a fiatalok erősíthetik nemzeti identitásukat, ápolhatják kultúrájukat és anyanyelvüket.
Teljes hr
Eddig öt Magyar Ifjúsági Találkozóra került sor. Sok diák figyelmét felkeltette a táborok helyszíne: Ópusztaszer, (Magyarország), Tugár völgye (Felvidék), Illyefalva (Erdély), Zobnatica (Vajdaság), Felsőremete (Kárpátalja), Kopács (Horvátország). Az érdeklődés felkeltése olyan jól sikerült, hogy sokan arról beszéltek a konferencia végén, hogy ők is szeretnének eljutni ezekre a helyekre.

Sok diák most hallott először arról, hogy nemcsak az elszakított területeken, hanem Brazíliától kezdve az Egyesült Államokon és Ausztrálián keresztül és Európa legtöbb országában élnek magyarok és még a harmadik generáció is meg szeretné tartani a magyarságát, nemzeti identitását.

Sajnos a legtöbb diák most hallotta először azt a szót, hogy nemzeti öntudat. Jó lenne, ha erről nemcsak díjátadó ünnepségeken hallanánk, hanem a történelem órán vagy osztályfőnöki órán is. Az is jó lenne, ha osztálykirándulások nem csak Magyarország területén lennének, hanem a diákok többsége eljuthatna az elszakított területekre is.

A díjátadó ünnepség keretében hallhattunk két előadást. Prof. Dr. Romsics Ignác akadémikus előadása a Trianon előzményeiről szólt. Ismertette velünk az összes eseményt, ami Trianonhoz vezetett. Romsics Ignác különböző képek és térképek kivetítésével illusztrálta az ország helyzetének változásait.

Az előadás rövid kivonata letölthető innen (PDF - 349 KB).

A második előadást prof. Dr. Szakály Sándor egyetemi tanár tartotta a diákoknak Trianon következményeiről. A tanár úr szintén térképekkel illusztrálta a megtörtént változásokat, hogy hány magyar ember szakadt el és hány települést csatoltak el Magyarországtól. A beszámolókat minden diák figyelemmel hallgatta.

Ezek után A Vágtázó Csodaszarvas Zenekar előadását hallgathatták a diákok. A zenekar régi magyar zenét játszott, mind a diákok mind a tanárok érdeklődve fogatták.

A zenekar után ünnepélyesen átadták a Magyar Fiatalokért Díjat. Az Alapítvány Kuratóriuma, az Alapító okiratában megjelölt közös célok megvalósulásának érdekében, a kiemelkedő tevékenységet felmutató természetes-, jogi, és jogi személynek nem minősülő társaságok, szervezetek, személyek munkája elismerésének céljából Magyar Fiatalokért Díj-at alapított. A Kuratórium a Díjjal elismerni kívánja a nagyvilágban szétszóródott magyar fiatalságért tevékenyen részt vállalók munkáját. A díjakat Dr. Rétvári Bence képviselő úr adta át. Az ünnepségen a 2008-as és 2009-es év díjazottja vették át díjaikat. A díjazottak Gaudi-Nagy Tamás, ügyvéd, Esztergályos Jenő, az Apáczai Kiadó ügyvezető igazgatója és (egyik) tulajdonosa, Nagy Margit, pedagógus és Lukácsy Szilamér, erdőcsinádi református lelkész volt. A díjazottakat Dr. Hoffmann Rózsa képviselő asszony méltatta. Méltatás után hozzánk diákokhoz is szólt, elmondta, hogy milyen fontos, hogy a magyar nemzet összetartozzon és, hogy mi fiatalok ebben milyen sokat tudunk segíteni, mert ez a feladat a jövőben ránk vár.

Dr. Gaudi-Nagy Tamás, ügyvéd, Alapító tagja és tiszteletbeli elnöke (1998-2007 között elnök) a Magyar Csodaszarvas Egyesületnek, amely a Kárpát-medencében élő magyar közösség kulturális örökségének megóvásáért és fiataljaink nemzeti öntudatának megerősítéséért dolgozik.Nagy Margit, pedagógus, a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének alapítója és elnöke. Kezdeményezésére 2000-ben beindult az újvidéki Apáczai Diákotthon működése, amelyet az óta is többször bővítettek, jelenleg 72 egyetemistának biztosít kollégiumi ellátást.Esztergályos Jenő, az Apáczai Kiadó ügyvezető igazgatója próbálja vonzóbbá tenni a fiatalok számára az iskolai munkát, tankönyvkiadói tevékenysége során pedig kifejezetten törekedett, hogy vonzó-csábító, tartalmilag is és vizuálisan is figyelemfelkeltő kiadványok jussanak a tanulóifjúság kezébe.Lukácsy Szilamér erdőcsinádi református lelkész a Mezőségben, szórványban élő és a moldvai csángó gyerekek rendszeres táboroztatását szervezte meg feleségével, továbbá pénzt gyűjtöttek a hátrányos helyzetű gyerekeknek.Mindegyik díjazott megköszönte a díját és, hogy elismerik a munkásságát, amit végez.
Az ünnepség végén A Vágtázó Csodaszarva Zenekar eljátszott néhány dalt a diákok szórakoztatására és az ünnepség befejezése végett.

Mindenki nagyon örült, hogy részt vett ezen a díjátadón és ünnepségen. A résztvevők többsége diák volt, akik olyan információkkal távoztak a rendezvényről, hogy a jövőben lélekben és tettekben segíteni tudják majd a magyar nemzet összetartozását, nyelvünk, hagyományaink, értékeink megtartását legyen ez határon belül vagy határon kívül.”

Képgalériánkban megtekintheti az eseményről készült összes fényképfelvételünket.