Magyar Fiatalokért Díj 2010 - Felhívás!
rta: Attila Dtum: 20. prilis 2010
A Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány 2003. március 15.-i aláírással alapította meg a Magyar Fiatalokért Díjat, mely odaítélésének feltételeit a következőkben határozta meg:

A Kuratórium döntése értelmében a Magyar Fiatalokért Díj 2010. évi – a trianoni szerződés 90. évfordulójára emlékeztető – kiírásának jelmondata:

" Trianon gyászos napján, magyarok,
Testvéreim, ti szerencsétlen, átkos,
Rossz csillagok alatt virrasztva járók,
Ó, nézzetek egymás szemébe nyíltan
S őszintén, s a nagy, nagy sír fölött
Ma fogjatok kezet, s esküdjetek
Némán, csupán a szív veréseivel
S a jövendő hitével egy nagy esküt,
Mely az örök életre kötelez,
A munkát és a küzdést hirdeti,
És elvisz a boldog föltámadásra.

Nem kell beszélni róla sohasem?
De mindig, mindig gondoljunk reá!”


/Juhász Gyula/


Ajánlások 2010-ben, a DÍJ Statútuma feltételeinek megfelelően, anyaországi születésű, ott élő, vagy ottani székhelyű, természetes vagy jogi személyt illetnek meg.
Teljes hr
A 2 díjazott közül, minden alkalommal egy magyar fiatalra, (max. 35 éves) és egy másik már komoly múlttal, munkássággal rendelkező, tapasztalt, elismert természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem bíró társaságra lehet jelölést tenni.

A díjat alapító okirat, és ezen kiírás alapján a MAGYAR FIATALOK HATÁROK NÉLKÜL ALAPÍTVÁNY internetes, vagy postai címére (mfhn@mfhnalap.org, 1126 Budapest, Böszörményi út 28.) október 1-ig lehet jelölő szavazatokat leadni az egész világból a díjra.

A szavazatokat kellő indoklással kell ellátni. A díj odaítélésére javaslatot lehet tenni géppel írt, maximum 1db A/4-es oldal terjedelemben, a jelölő szervezet/személy megnevezésével azért, hogy a beérkezett szavazatok alapján a díjat odaítélő Kuratórium teljes bizonyossággal tudjon dönteni az odaítélés helyességéről és arról az érintetteket időben tájékoztathassa.

A beérkezett jelölések alapján a Díjat odaítélő Kuratórium 2010. év október 15. napjáig meghozza döntését, és a díjazottakat írásban értesíti a díj átvételének módjáról.
A díj átadása minden évben ünnepélyes keretek között történik a hivatalos állami ünnepségekhez kapcsolódva, megemlékezve az 56-os forradalom hős fiatalságáról.

Mindenkit megkérünk, tegye meg ajánló javaslatát a 2010. év díjazottjára!