A 2008-2009. évi Magyar Fiatalokért Díj-átadó ünnepség
rta: Attila Dtum: 17. november 2009
Alapítványunk 2009. december 16-án ünnepélyes keretek között kiosztja a 2008. évi magyarországi és a 2009. évi határon túli jelöltek körében meghirdetett a határon innen és határon túl a magyar fiatalság szolgálatában tevékenykedő személyek munkájának elismeréseképpen járó Magyar Fiatalokért Díjat.

Az ünnepélyes díjkiosztás helyszíne:
Ybl Miklós Szakképző Iskola (Budapest, XIV kerület, Várna u.), Színházterem

Időpontja:
2009. december 16. (szerda) 11 óra
Teljes hr
Az ünnepségen Trianon előzményeiről és következményeiről beszédet mond: prof. dr. Romsics Ignác akadémikus és prof. dr. Szakály Sándor egyetemi tanár.

Az ünnepséget megnyitja Megyesi Csilla, a Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány kurátora valamint Kopp Kristóf elnök.

A 2008. és 2009. évi díjazottakról:

2008-ban az Alapítványunkhoz érkezett ajánlások alapján:
- Dr. Gaudi-Nagy Tamás, ügyvéd
- Esztergályos Jenő, az Apáczai Kiadó ügyvezető igazgatója és (egyik) tulajdonosa

2009-ben pedig:
- Nagy Margit, pedagógus
- Lukácsy Szilamér, erdőcsinádi református lelkész

nyerte el a Magyar Fiatalokért Díj-at.

Dr. Gaudi-Nagy Tamás, ügyvéd, Európa jogi szakjogász 1995-ben végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, majd 2001-ben szerezte meg Európa jogi szakjogász szakoklevelet.

Alapító tagja és tiszteletbeli elnöke (1998-2007 között elnök) a Magyar Csodaszarvas Egyesületnek, amely a Kárpát-medencében élő magyar közösség kulturális örökségének megóvásáért és fiataljaink nemzeti öntudatának megerősítéséért dolgozik.

2004 augusztusa óta kuratóriumi tagja, 2005 októbere óta kuratóriumi ügyvezetője a Nemzeti Jogvédő Alapítványnak (http://www.nja.hu), amely szervezet fő célja, hogy az általa működtetett Nemzeti Jogvédő Szolgálat útján a magyar nemzethez tartozóknak, akiket a nemzeti érdekek védelmezése miatt valamilyen módon jogsérelem ér hatékony és színvonalas jogi védelmet adjon, illetve a nemzeti egységesülésért kifejtett erőfeszítéseket jogi segítséggel támogassa. Dr. Gaudi-Nagy Tamás fellépett a 2006. októberi események kapcsán bebörtönzött utcai tüntetők érdekében is. (forrás: www.drgaudi.hu)

Nagy Margit, pedagógus 1945-ben született Kolozsváron (szülei: Nagy István református lelkész és Ürmösi Margit). A tanárképző főiskola fizika-kémia szakán végzett Marosvásárhelyen. 1970-ben áttelepült az egykori Jugoszláviába, ahol férjhez ment. Gimnáziumban és általános iskolában tanított, az Újvidéki Rádió gyermekműsorát is szerkesztette. 1992-ben az Újvidéki Diáksegélyező Egyesület elnöke volt. 1993 óta a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének alapítója és elnöke.

Kezdeményezésére 2000-ben beindult az újvidéki Apáczai Diákotthon működése, amelyet azóta is többször bővítettek, jelenleg 72 egyetemistának biztosít kollégiumi ellátást.
A hetvenes és a nyolcvanas években román nyelvű irodalmat, szerb nyelvből tankönyvet fordított, riportjai, írásai jelentek meg a hazai és külföldi sajtóban. (Önéletrajz alapján)

Esztergályos Jenő, az Apáczai Kiadó ügyvezető igazgatója 1938-ban született Alsóságon. 1957-ben tanítói oklevelet szerzett a kőszegi tanítóképzőben. Tanítói tevékenységét szűkebb hazájában, Egyházashetyén, majd Kemeneskápolnán végezte, ahol hosszabb időn keresztül iskolavezető is volt. Később a pécsi Tanárképző Főiskolán rajz, majd pedagógia szakot végzett. 1975-től szakfelügyelőként dolgozott és rajztanárként tanított. 1982-ben a szegedi tudományegyetemen kapta meg pedagógia szakos diplomáját.

1990-ben alapította meg az Apáczai Kiadót, amely Magyarország legnagyobb magán tankönyvkiadója volt a Nemzeti Tankönyvkiadó privatizációjáig.

Számos rádióriport és újságcikk alapján ismerjük, hogy Esztergályos Jenő aktív pedagógusként és szakfelügyelőként is kereste-kutatta azokat a módszereket, pedagógiai eljárásokat, amelyekkel sikerült vonzóbbá tenni a fiatalok számára az iskolai munkát, tankönyvkiadói tevékenysége során pedig kifejezetten törekedett – és a mai napig is ezt teszi –, hogy vonzó-csábító, tartalmilag is és vizuálisan is figyelemfelkeltő kiadványok jussanak a tanulóifjúság kezébe. Számos tetszésdíjas és csodálatos kiadvány készült a Kiadó gondozásában.

Celldömölk város önkormányzatának lapja, az Új Kemenesalja 2004. szeptember 10-i számában az alábbiakat olvashatjuk: „Az Apáczai Kiadó ügyvezető igazgatójaként fontosnak tartja azt is, hogy a magyar nyelvű tankönyv eljusson a határon túl élő magyarokhoz is. 2002-ben 63,2 millió forint értékű, 2003-ban pedig 96 millió forint értékű könyvet ajándékozott a határon túlra.”

A tehetséges fiatalok képességeinek kibontakoztatása érdekében 2007-ben együttműködési megállapodást kötött a Magyar Tehetséggondozó Társasággal, amely megállapodás keretében szakmai, morális és anyagi támogatást nyújt az Apáczai Kiadó Kft. a Társaságnak.
S ne feledjük: a magánkiadó magánvagyonból adakozik! Esztergályos Jenő így szolgálja hazáját és nemzetét, a nemzet jövőjét. (Hőnigné Zádor Éva Mária és Hőnig Antal /Rákóczi Szövetség/ ajánlása alapján).

Lukácsy Szilamér erdőcsinádi református lelkész feleségével másfél évtizeden át példamutató és kiemelkedő tevékenységet végzett a Marosvásárhelytől 20 km-re levő, 400-500 lelket számláló kicsiny falujában. A Mezőségben szórványban élő és a moldvai csángó gyerekek rendszeres táboroztatását szervezték meg. A táboroztatás célja, hogy ezek a hátrányos helyzetben lévő gyermekek – akik nem járhatnak magyar tanítási nyelvű iskolába – megtanuljanak írni, olvasni, számolni magyarul. Hollandiai egyházi kapcsolataik révén 1991-ben 7.500,- márkát gyűjtöttek össze istentiszteletek utáni perselypénzből, kiállítások rendezése révén, valamint általuk többféle előadás tiszteletdíjának felajánlásával.

1992-ben hozzáláttak az Ifjúsági Központ nagy épületének felépítéséhez, ahol alul konyha, vizesblokk, tanácskozásra, előadásokra és étkezésre alkalmas helyiségek találhatók, a felső részben pedig a gyerekek elhelyezésére alkalmas szobák találhatók.1993 július 25-én az épületet fel is avatták és átadták rendeltetésének. Ezzel párhuzamosan az első tábort már 1992-ben megszervezték, a következő évtől kezdve pedig már – az épület felépülése révén – sokkal jobb körülmények között és gyakorlatilag az év nagy részében tudtak programokat – konferenciákat, alkotótáborokat, néptánc-találkozókat – szervezni.

2007. decemberétől Lukácsy Szilamér úr szülőfalujában, Mezőbándon végzi tovább ugyanezt a tevékenységet, ahová hazahívták. Sok mindent újra kellett kezdeni, de töretlen hittel és lelkesedéssel végzi feleségével ezt a missziós tevékenységet. (Hőnigné Zádor Éva Mária és Hőnig Antal /Rákóczi Szövetség/ ajánlása alapján).