Beszámoló az V. Magyar Ifjúsági Találkozóról
rta: Attila Dtum: 28. szeptember 2005
Felsõremete, Kárpátalja

2005. július 16.-23.


2005. július 16. és 23. között a Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány (a továbbiakban MFHNA) szervezésében, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezetének (a továbbiakban KMKSZISZ) közremûködésével megrendezésre került az V. Magyar Ifjúsági Találkozó.

A munkácsi vár

Az egyhetes rendezvény helyszíne a kárpátaljai Felsõremete volt, ahol mintegy 40 magyar fiatal érkezett Európa különbözõ országaiból: Magyarországról, Szlovákiából, Szerbiából, Németországból, Svédországból és Svájcból. Helyi, Kárpátalján élõ magyar fiatalok is részt vettek a találkozón.

Az egyhetes tábor során a magyar fiatalok megismerhették a helyi magyar kisebbség helyzetét, valamint a helyi, magyar kulturális örökséget.
Teljes hr
A táborozók július 16.-án, szombaton késõn este érkeztek Budapestrõl a felsõremetei Energetic üdülõközpontba, ahol Petõ Róbert, a KMKSZISZ elnöke fogadta õket.

Másnap délelõtt a tábororozók a csetfalvai mûemléktemplomba látogattak el, ahol Istentiszteleten vettek részt. A helyi gyülekezet nagy szeretettel fogadta a táborozó fiatalokat, és a szertatást követõen lehetõsége volt a csoportnak a templom és a harangtorony megtekintésére.

Ezt követõen a résztvevõk Tiszaújlakra mentek, ahol részt vettek a Turul-ünnepségen, amit minden évben a Rákóczi-szabadságharc elsõ gyõztes csatájának emlékére rendeznek meg a helyi magyar szervezetek.

Délután a KMKSZISZ elnöke beregszászi városnézésre invitálta a táborozókat, aminek keretében megtekintették a katolikus templomot, és a belvárosban rövid sétát tettek. Este sor került a bemutatkozó estre, aminek keretében játékos formában ismerkedhettek meg egymással a különbözõ hátterû, de egyformán magyar identitású fiatalok.

UngvárA hétfõi nap egész napos, buszos kirándulással telt, az úticél a Vereckei-hágó volt. Útközben a csoport megtekintette a munkácsi-várat, amelyrõl a KMKSZISZ elnökétõl megtudtuk, hogy a történelem folyamán az ellenség egyetlen alkalommal sem tudta bevenni. A vereckei-hágóra felérve a csoport megtekintette a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (a továbbiakban KMKSZ) által felállított, és ismeretlenek által megrongált emlékmû-torzót, és elénekelte a magyar himnuszt. A visszaúton rövid városnézõ sétát tettek Munkácson. Az este gitározzással és énekléssel telt.

Kedden délelõtt dr. Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség elnöke tartott elõadást a résztvevõknek a kárpátaljai magyar oktatás helyzetérõl, és a helyi magyar fiatalok továbbtanulási, elhelyezkedési esélyeirõl. Az elõadásból a résztvevõk megtudhatták, hogy a számtalan nehézség ellenére az általa vezetett szövetségnek sikerült elérnie a Beregszászi Magyar Fõiskola állami akkreditációját.

Orosz Ildikó elõadásaAz elõadást követõen a helyi, magyar ifjúsági szervezetek kerekasztal-beszélgetése következett, amelyen kérdéseikkel, hozzászólásaikkal a táborozók is aktívan részt vettek. A beszélgetés során az ifjúsági szervezetek képviselõi bemutatták szervezetük tevékenységét, és a magyarság érdekében tett erõfeszítéseiket.

Délután a csoport Ungvárra látogatott, ahol megtekintették a várat és a hajdani, falusi életet bemutató skanzent, majd rövid sétát tettek a központban. Este a KMKSZISZ elnöke borkóstolót tartott, ahol a táborozók megismerkedhettek a helyi vörös- és fehér borokkal.

A szerda délelõtt pihenéssel, kikapcsolódással telt, majd a csoport délután ellátogatott a nagyszõlõsi Perényi-kastélyhoz, és felkapaszkodott a huszti várromra, ahonnan csodálatos kilátás tárult a kirándulók elé. Este a helyi Credo zenekar élõzenéje gondoskodott a jó hangulatról.

Három elõadás is elhangzott a következõ napon. Csatáry György, a beregszászi fõiskola tanára Kárpátalja történelmérõl és a helyi ruszin közösségrõl tartott elõadást, akit Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke követett. Elõadásának témája a 2004. decemberi narancsos forradalom lezajlása, és Ukrajna politikai helyzete volt. Kora délután Molnár D. István a kárpátaljai magyarság demográfiai helyzetét mutatta be a résztvevõknek.

A csetfalvi templom Az elõadásokat követõen a csoport rövid gyalogtúrát tett a benei-dombságon, és a Kelemen-hegyen, ahol megtekintették a feltételezett kincses barlang bejáratát. Az esti táncházban moldvai és mezõségi táncokat tanulhattak a táborozók.

Az utolsó napon egész napos, buszos kiránduláson vett részt a csoport, aminek keretében ellátogattak „Európa közepéhez”, valamint a Fehér- és Fekete-Tisza összefolyásához. A búcsúest keretében a résztvevõk megköszönték a szervezõk munkáját, majd diszkóval zárták az V. Magyar Ifjúsági Találkozót.

Budapest, 2005. szeptember 28.

Készítette: Varga Eszter, önkéntes