Beszámoló a VI. Magyar Ifjúsági Találkozóról
rta: Attila Dtum: 29. augusztus 2006
Baranya-háromszög és Szlavónia

2006. július 29. – augusztus 4.


A találkozóról készült DVD-t és Fotó CD-t megrendelhetitek:

NOVÁK ZSUZSA
e-mail cime: novak.zsuzsa@mfhnalap.org
Tel.:36-1-303-4774
Fax:(36-1) 210-93-58


A programokban és élményekben gazdag VI. Horvátországi Ifjúsági Találkozó július 29.-én vette kezdetét Horvátország magyarlakta vidékén.A találkozó mintegy 50 fõnyi fiatalt vonzott Kopácsra, a Drávaszög egyik kedves, XIII. században alapított halászfalujába, ahol egy hétig a helyi lakosság vendégszeretetét élvezhették. A résztvevõk hat különbözõ országból érkeztek, legtöbben Erdélyország különbözõ régióiból ( 23 fõ), de pár fõnyi fiatal Vajdaságból (6 fõ), Felvidékrõl (4 fõ), Magyarországról (8 fõ) is eljutott Alapítványunk rendezvényére, sõt egy-egy svédországi és svájci magyar jelenlétével a nyugati magyarság is képviseltette magát.

A helyi kisebbséget egységbe kovácsoló szervezet, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének (HMDK) Ifjúsági Szekciója is meghívta saját fiataljait, pár fõ aktívan segített a szervezésben, összességében 10-15-en legalább néhány rendezvény erejéig igyekeztek színesebbé tenni ottlétünket. A HMDK, különösen kinti társszervezõnk - Prosszer Szanella -segítõkészsége és vendégszeretete mindannyiunkat lenyûgözött, hálánkat a találkozó utolsó, borkóstolóval egybekötött vacsoráján borospohár kíséretében elhangzó köszöntõkkel igyekeztünk kifejezésre juttatni.

A találkozó augusztus 4.-én hazautazással zárult.
Teljes hr
Július 30. (vasárnap)

Az utazás fáradalmait kipihentük és 10 órakor hivatalosan is kezdetét vette az idei találkozó. A kopácsi református templomban istentisztelettel kezdtük a napot. Kivételes alkalom volt ez a tiszteletes úr számára is, hiszen több év után elõször tartott istentiszteletet délelõtt. Rendhagyó volt azért is, mert a faluban megrendezett református gyermektábor végét és az ifjúsági találkozó kezdetét jelentette.

Ezt követõen a kultúrotthonban gyûltünk össze. Itt köszöntött bennünket Prosszer Szanella, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének Ifjúsági Szekciójának (HMDK ISZ) megbízottja, aki a hat nap során lelkes segítségünk volt és meggyõzõdtünk kiválló szervezõi képességeirõl. Andócsi János, a Hercegszõlõsi Járás Kisebbségi Önkormányzatának elnöke elõadásában bemutatta a találkozó színhelyéül választott térséget, részletesen beszámolt az itt élõ magyarság lélekszámának változásairól, a jelenlegi oktatási és kulturális lehetõségekrõl.

Jakab Sándor, a HMDK ügyvezetõ elnöke, Kettõs László, Kopács polgármestere is köszöntötte a társaságot.

Az Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány (MFHNA) nevében rövid köszöntõt Bajzát Olivér, az alapító és Megyesi Csilla, kurátor mondtak.

Az ízletes ebéd után Eszék nevezetességeinek megtekintésére indultunk. Este a HMDK népi tánccsoportjának köszönhetõen fergeteges táncházon vettünk részt,

majd a napot bemutatkozással zártuk: valamennyien egy, a sorsolás útján választott társat mutattunk be a többieknek.


Július 31. (hétfõ)

Miután a találkozó minden résztvevõje készen állt a kirándulásra, elindultunk elsõ úticélunk megtekintésére.Verõcén (Virovitica) a Pejacsevics-család által emelt barokk-klasszicista stílusú várkastélyban ma múzeum mûködik, melynek az idõszakos kiállítását tekinthettük csak meg, mivel az épület felújítás alatt áll.

Sziszeken (Sisak) megcsodálhattuk a várat, ahol 1593-ban gyõztes csatát vívott a török ellen Erdõdy Tamás gróf.
Ezután folytattuk utunkat a horvát fõváros, Zágráb felé. Sétáltunk a város központjában és megcsodáltuk a Szent Istvánról elnevezett székesegyházat is, ahol Szent László koronázási palástját õrzik. A hatalmas templom belsejében a magyar történelem emlékeztet az örök megmaradásra. A fõoltárt Szent László és Szent István vigyázza. Az épület falában helyezték el a kivégzett Zrínyi Péter és Frangepán Ferenc földi maradványait is.

Igazán emlékezetes napot hagytunk magunk mögött.


Augusztus 1. (kedd)

Miután néhány álomszuszék társunk is megérkezett, Andócsi János elkezdhette elõadását. Ismertette a térség történelmét, különös tekintettel a legutóbbi háborúra, amely olyan nagymértékben megpecsételte az itt élõk sorsát, csökkentette a lakosság, legfõképpen a magyarság számát.

Ezután a találkozó résztvevõi csapatokba rendezõdve, vetélkedõn bizonyították tájékozottságukat a magyar és horvát történelmet, a horvátországi magyar származású tudósokat, illetve mûvészeket illetõen.(VI: Ifjúsági Találkozó vetélkedõjének megoldása.)

Ebéd után látogatást tettünk a Kopácsi Rét Természetvédelmi Parkban, amely a Duna és a Dráva ölelésében helyezkedik el és az édesvizi halak legnagyobb természetes ívóhelye.

Hajókirándulás keretében betekintést nyertünk a rét csodálatos madárvilágába is.

Este szalonnasütésésre került sor, majd a tábortûz körül gitárkísérettel szállt az ének.

Augusztus 2. (szerda)

Egész napos autóbuszos kiránduláson vettünk részt és megismerkedtünk Eszék-Baranya-megye magyarlakta településeivel.

Elõször Eszéken, a Horvátországi Magyar Oktatási és Mûvelõdési Központban jártunk. Itt tanulnak a magyarajkú diákok. A képzés az óvodáskorban kezdõdik, majd az általános iskolát követõen három szakirányban tanulhatnak tovább a középiskolások.

Kórógy volt utazásunk következõ állomása, amely egy Árpád-kori falu, a délszláv háborúban komoly veszteségeket szenvedett. 2001-ben került sor a felújított templom ünnepélyes átadására. Mindezekrõl részletesen beszámolt az itt szolgálatot teljesítõ tiszteletes úr.

Erdõdön az újlakiak egykori várának maradványait tekintettük meg, ahonnan kitünõ kilátás nyílt Délvidék dunántúli részére.
Ezután Újlakra, Horvátország legkeletibb városába látogattunk el. Ide, a ferencesek kolostorába vonult vissza Kapisztrán János a nándorfehérvári diadal után és itt is halt meg. Kápolnája a vár oldalában található.
Mindannyiunkban mély nyomokat hagyott, amit Vukováron tapasztaltunk, mivel még 15 évvel a délszláv háború után is sok helyen roskadozó lakóházak, golyónyomoktól terhes falak fogadják az arra látogatókat, mind-mind a kegyetlen háború még ma is látható nyomait viselik.

A nap ifjúsági kerekasztal beszélgetéssel zárult. Ki-ki ismertette az általa képviselt szervezetet, közösséget.


Augusztus 3. (csütörtök)

A találkozó utolsó napjának délelõttje szintén utazással telt. További, többségében magyarlakta településre látogattunk.
Elõször a jobb napokat látott Tökösi Kastélyt jártuk körül. Bizony, az elmúlt háború nyomai itt is érezhetõek voltak.

Laskón a református templomot és az elõtte álló, a magyar honfoglalást megörökítõ szombrot,

Kiskõszegen pedig a II. világháború egyik véres csatájának emlékére állított hatalmas emlékmûvet tekintettük meg.
A délután Eszéken töltött szabadprogrammal telt. Mindenki kedvére strandolhatott, megnézhette a városi állatkertet vagy éppen városnézéssel múlathatta az idejét.
Este Vörösmarton vacsorával és borkóstolóval zárult a VI. Magyar Ifjúsági Találkozó.

Abban a reményben váltunk el, hogy az októberi budapesti utótalálkozón ismét együtt leszünk.