Magyar Fiatalokért Díj - 2009.
rta: Attila Dtum: 06. jnius 2009
A Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány 2003. március 15.-i aláírással alapította meg a Magyar Fiatalokért Díjat, mely odaítélésének feltételeit a következőkben határozta meg:
A Kuratórium döntése értelmében a Magyar Fiatalokért Díj 2009. évi - az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 160. évfordulójához kötődő - kiírásának jelmondata:

"A haza örök, s nemcsak az iránt tartozunk kötelességgel,
amely van, hanem az iránt is, amely lehet, s lesz."
/Kossuth Lajos/

Ajánlások 2009-ben, a DÍJ Statútuma feltételeinek megfelelően, Magyarország határain kívül élő, a magyarság szolgálatában tevékenykedő díjazottakat illetnek meg.
Teljes hr
A 2 díjazott közül, minden alkalommal egy magyar fiatalra, (max. 35 éves) és egy másik már komoly múlttal, munkássággal rendelkező, tapasztalt, elismert természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem bíró társaságra lehet jelölést tenni.

A díjat alapító okirat, és ezen kiírás alapján a MAGYAR FIATALOK HATÁROK NÉLKÜL ALAPÍTVÁNY internetes, vagy postai címére (mfhn@mfhnalap.org, 1126 Budapest, Böszörményi út 28.) október 1-ig lehet jelölő szavazatokat leadni az egész világból a díjra.

A szavazatokat kellő indoklással kell ellátni. A díj odaítélésére javaslatot lehet tenni géppel írt, maximum 1db A/4-es oldal terjedelemben, azért, hogy a beérkezett szavazatok alapján a díjat odaítélő Kuratórium teljes bizonyossággal tudjon dönteni az odaítélés helyességéről.

A beérkezett jelölések alapján a Díjat odaítélő Kuratórium 2009. év október 15. napjáig meghozza döntését, és a díjazottakat írásban értesíti a díj átvételének módjáról.
A díj átadása minden évben ünnepélyes keretek között történik a hivatalos állami ünnepségekhez kapcsolódva, az 56-os forradalom hős fiatalságának tiszteletére is emlékezve.

Mindenkit megkérünk, tegye meg ajánló javaslatát a 2009. év díjazottjára!