Székely őrtüzek – 2015. október 24.
rta: Attila Dtum: 29. oktber 2015


2006. június 18-án Ditrón a Székely Nemzetgyűlés határozatba foglalta, hogy követeli a székely önrendelkezést, az államon belüli önkormányzás lehetőségét. A Székely Nemzetgyűlés továbbá kimondta, hogy „a Trianoni Békeszerződést aláíró Nagyhatalmaktól követelje az erdélyi magyarság a székelység 86 éve tartó jogfosztásának orvoslását, valamint az Egyesült Nemzetek Szervezetétől, az Európai Uniótól a székely nép önrendelkezési jogának elismeréseként, Székelyföld autonóm státusának nemzetközi egyezmény általi szavatolását.”

Az autonómia koncepció ekkorra már rendelkezésre állt, a Csapó József-féle 1995-ös Székelyföld autonómia-statútum egyszerre foglalta magába a kulturális, gazdasági és területi autonómiát. 2007-ben Románia EU-s csatlakozásával megnyílt a lehetőség, hogy a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája (1992) és a szubszidiaritás elvére hivatkozva megvalósulhasson Székelyföld autonómiája. Dél-Tirol, Wales és Katalónia mellett Székelyföld jogos követeléssel állt elő, amikor önrendelkezésért szállt síkra.

2013-ban a Székelyek Nagy Menetelése, melyet szimpátiatüntetések sora követett szerte a Kárpát-medencében, nyilvánította ki Erdély nemzetalkotó őshonos magyar közösségének autonómiaigényét ország és világ előtt. 2015. október 24-én 68 helyszínen gyúltak ki őrtüzek Székelyföld határán, hogy felhívják a figyelmet egy etnikailag, történelmileg és kulturálisan összefüggő terület oszthatatlan egységére.

Alapítványunk az 1000 éves történelmi országhatáron, Gyimesbükkben vett részt az eseményen, ahol a magyar és a székely himnusz mellett közös imádságainkkal kértünk áldást a székely törekvésekre.

Ebből kell merítenünk. Minden alkalommal újra meg újra, amikor a székelyek autonómiájukért tüntetnek. Kiállni melléjük és együtt vonulni. A magyar nép önrendelkezésének kérdése a határokon túl az első sikeres autonómiafolyamat függvénye. Álljunk ki mindannyian a székelyek szabadságáért!

Teljes hr