Főoldal · Kapcsolat 13. Augusztus 2022
  Az alapítvány célja
  Szervezeti felépítés
  Híreink
  Aktuális pályázatok
  Sajtószerepléseink
  Magyar Fiatalokért Díj
  Pályázati útmutató
  Képgaléria
  Linkek, hivatkozások
  Kapcsolatfelvétel
  Támogatók
Das Ziel der Stiftung
Unser Ziel ist: die Unterstützung ausserhalb der ungarischen Grenzen lebenden jungen Ungarn, die ihre ungarischen Wurzeln noch pflegen.

Weiter >>>
The aim of the Foundation
Our aim is to financially support (using both the Foundation's and individuals' financial means) the maintenance of the cultural, scientific and educational relations between the youth living beyond the frontiers and the mother country.

More >>>

További médiaszerepléseinket megtekintheti honlapunk "Sajtószerepléseink" szekciójában.
TÁMOGATÓINK


Paksi Atomerőmű


Hegyvidéki Önkormányzat


Kráter Mûhely


Budapest Bank


Computer Dienstleistungen Bern, Svájc


Patricius Borház


www.miegyutt.hu
http://www.facebook.com/miegyutt

A 2008-2009. évi Magyar Fiatalokért Díj-átadó ünnepség
Alapítványunk 2009. december 16-án ünnepélyes keretek között kiosztja a 2008. évi magyarországi és a 2009. évi határon túli jelöltek körében meghirdetett a határon innen és határon túl a magyar fiatalság szolgálatában tevékenykedő személyek munkájának elismeréseképpen járó Magyar Fiatalokért Díjat.

Az ünnepélyes díjkiosztás helyszíne:
Ybl Miklós Szakképző Iskola (Budapest, XIV kerület, Várna u.), Színházterem

Időpontja:
2009. december 16. (szerda) 11 óra

Az ünnepségen Trianon előzményeiről és következményeiről beszédet mond: prof. dr. Romsics Ignác akadémikus és prof. dr. Szakály Sándor egyetemi tanár.

Az ünnepséget megnyitja Megyesi Csilla, a Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány kurátora valamint Kopp Kristóf elnök.

A 2008. és 2009. évi díjazottakról:

2008-ban az Alapítványunkhoz érkezett ajánlások alapján:
- Dr. Gaudi-Nagy Tamás, ügyvéd
- Esztergályos Jenő, az Apáczai Kiadó ügyvezető igazgatója és (egyik) tulajdonosa

2009-ben pedig:
- Nagy Margit, pedagógus
- Lukácsy Szilamér, erdőcsinádi református lelkész

nyerte el a Magyar Fiatalokért Díj-at.

Dr. Gaudi-Nagy Tamás, ügyvéd, Európa jogi szakjogász 1995-ben végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, majd 2001-ben szerezte meg Európa jogi szakjogász szakoklevelet.

Alapító tagja és tiszteletbeli elnöke (1998-2007 között elnök) a Magyar Csodaszarvas Egyesületnek, amely a Kárpát-medencében élő magyar közösség kulturális örökségének megóvásáért és fiataljaink nemzeti öntudatának megerősítéséért dolgozik.

2004 augusztusa óta kuratóriumi tagja, 2005 októbere óta kuratóriumi ügyvezetője a Nemzeti Jogvédő Alapítványnak (http://www.nja.hu), amely szervezet fő célja, hogy az általa működtetett Nemzeti Jogvédő Szolgálat útján a magyar nemzethez tartozóknak, akiket a nemzeti érdekek védelmezése miatt valamilyen módon jogsérelem ér hatékony és színvonalas jogi védelmet adjon, illetve a nemzeti egységesülésért kifejtett erőfeszítéseket jogi segítséggel támogassa. Dr. Gaudi-Nagy Tamás fellépett a 2006. októberi események kapcsán bebörtönzött utcai tüntetők érdekében is. (forrás: www.drgaudi.hu)

Nagy Margit, pedagógus 1945-ben született Kolozsváron (szülei: Nagy István református lelkész és Ürmösi Margit). A tanárképző főiskola fizika-kémia szakán végzett Marosvásárhelyen. 1970-ben áttelepült az egykori Jugoszláviába, ahol férjhez ment. Gimnáziumban és általános iskolában tanított, az Újvidéki Rádió gyermekműsorát is szerkesztette. 1992-ben az Újvidéki Diáksegélyező Egyesület elnöke volt. 1993 óta a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének alapítója és elnöke.

Kezdeményezésére 2000-ben beindult az újvidéki Apáczai Diákotthon működése, amelyet azóta is többször bővítettek, jelenleg 72 egyetemistának biztosít kollégiumi ellátást.
A hetvenes és a nyolcvanas években román nyelvű irodalmat, szerb nyelvből tankönyvet fordított, riportjai, írásai jelentek meg a hazai és külföldi sajtóban. (Önéletrajz alapján)

Esztergályos Jenő, az Apáczai Kiadó ügyvezető igazgatója 1938-ban született Alsóságon. 1957-ben tanítói oklevelet szerzett a kőszegi tanítóképzőben. Tanítói tevékenységét szűkebb hazájában, Egyházashetyén, majd Kemeneskápolnán végezte, ahol hosszabb időn keresztül iskolavezető is volt. Később a pécsi Tanárképző Főiskolán rajz, majd pedagógia szakot végzett. 1975-től szakfelügyelőként dolgozott és rajztanárként tanított. 1982-ben a szegedi tudományegyetemen kapta meg pedagógia szakos diplomáját.

1990-ben alapította meg az Apáczai Kiadót, amely Magyarország legnagyobb magán tankönyvkiadója volt a Nemzeti Tankönyvkiadó privatizációjáig.

Számos rádióriport és újságcikk alapján ismerjük, hogy Esztergályos Jenő aktív pedagógusként és szakfelügyelőként is kereste-kutatta azokat a módszereket, pedagógiai eljárásokat, amelyekkel sikerült vonzóbbá tenni a fiatalok számára az iskolai munkát, tankönyvkiadói tevékenysége során pedig kifejezetten törekedett – és a mai napig is ezt teszi –, hogy vonzó-csábító, tartalmilag is és vizuálisan is figyelemfelkeltő kiadványok jussanak a tanulóifjúság kezébe. Számos tetszésdíjas és csodálatos kiadvány készült a Kiadó gondozásában.

Celldömölk város önkormányzatának lapja, az Új Kemenesalja 2004. szeptember 10-i számában az alábbiakat olvashatjuk: „Az Apáczai Kiadó ügyvezető igazgatójaként fontosnak tartja azt is, hogy a magyar nyelvű tankönyv eljusson a határon túl élő magyarokhoz is. 2002-ben 63,2 millió forint értékű, 2003-ban pedig 96 millió forint értékű könyvet ajándékozott a határon túlra.”

A tehetséges fiatalok képességeinek kibontakoztatása érdekében 2007-ben együttműködési megállapodást kötött a Magyar Tehetséggondozó Társasággal, amely megállapodás keretében szakmai, morális és anyagi támogatást nyújt az Apáczai Kiadó Kft. a Társaságnak.
S ne feledjük: a magánkiadó magánvagyonból adakozik! Esztergályos Jenő így szolgálja hazáját és nemzetét, a nemzet jövőjét. (Hőnigné Zádor Éva Mária és Hőnig Antal /Rákóczi Szövetség/ ajánlása alapján).

Lukácsy Szilamér erdőcsinádi református lelkész feleségével másfél évtizeden át példamutató és kiemelkedő tevékenységet végzett a Marosvásárhelytől 20 km-re levő, 400-500 lelket számláló kicsiny falujában. A Mezőségben szórványban élő és a moldvai csángó gyerekek rendszeres táboroztatását szervezték meg. A táboroztatás célja, hogy ezek a hátrányos helyzetben lévő gyermekek – akik nem járhatnak magyar tanítási nyelvű iskolába – megtanuljanak írni, olvasni, számolni magyarul. Hollandiai egyházi kapcsolataik révén 1991-ben 7.500,- márkát gyűjtöttek össze istentiszteletek utáni perselypénzből, kiállítások rendezése révén, valamint általuk többféle előadás tiszteletdíjának felajánlásával.

1992-ben hozzáláttak az Ifjúsági Központ nagy épületének felépítéséhez, ahol alul konyha, vizesblokk, tanácskozásra, előadásokra és étkezésre alkalmas helyiségek találhatók, a felső részben pedig a gyerekek elhelyezésére alkalmas szobák találhatók.1993 július 25-én az épületet fel is avatták és átadták rendeltetésének. Ezzel párhuzamosan az első tábort már 1992-ben megszervezték, a következő évtől kezdve pedig már – az épület felépülése révén – sokkal jobb körülmények között és gyakorlatilag az év nagy részében tudtak programokat – konferenciákat, alkotótáborokat, néptánc-találkozókat – szervezni.

2007. decemberétől Lukácsy Szilamér úr szülőfalujában, Mezőbándon végzi tovább ugyanezt a tevékenységet, ahová hazahívták. Sok mindent újra kellett kezdeni, de töretlen hittel és lelkesedéssel végzi feleségével ezt a missziós tevékenységet. (Hőnigné Zádor Éva Mária és Hőnig Antal /Rákóczi Szövetség/ ajánlása alapján).
KÜLDETÉSÜNK:
..Saját, valamint az alapítványhoz csatlakozók anyagi erejével támogatni a határon túl élő magyar fiatalok anyaországgal való kulturális, tudományos, oktatási, nevelési területen történő kapcsolattartását, amelyet Magyarországon, vagy a magyar fiatalok érdekében külföldön fejtenek ki...
Részlet az Alapító Okiratból

Csatlakozz hozzánk a Facebook-on

MFHN Alapítvány a Facebook-on
Közhasznúsági jelentések
Önkénteseket keresünk
Ha...
  • örömmel veszel részt Kárpát-medencei programokban
  • szívesen szervezel ifjúsági rendezvényeket
  • nem riadsz vissza a pályázatírástól
  • és a papírmunka sem tántorít el
Alapítványunk várja jelentkezésed az mfhn@mfhnalap.org email címen!