Főoldal · Kapcsolat 12. Augusztus 2022
  Az alapítvány célja
  Szervezeti felépítés
  Híreink
  Aktuális pályázatok
  Sajtószerepléseink
  Magyar Fiatalokért Díj
  Pályázati útmutató
  Képgaléria
  Linkek, hivatkozások
  Kapcsolatfelvétel
  Támogatók
Das Ziel der Stiftung
Unser Ziel ist: die Unterstützung ausserhalb der ungarischen Grenzen lebenden jungen Ungarn, die ihre ungarischen Wurzeln noch pflegen.

Weiter >>>
The aim of the Foundation
Our aim is to financially support (using both the Foundation's and individuals' financial means) the maintenance of the cultural, scientific and educational relations between the youth living beyond the frontiers and the mother country.

More >>>

További médiaszerepléseinket megtekintheti honlapunk "Sajtószerepléseink" szekciójában.
TÁMOGATÓINK


Paksi Atomerőmű


Hegyvidéki Önkormányzat


Kráter Mûhely


Budapest Bank


Computer Dienstleistungen Bern, Svájc


Patricius Borház


www.miegyutt.hu
http://www.facebook.com/miegyutt

Eltitkolt múltról az MFHN Alapítvány konferenciáján


Az 1944-es délvidéki magyar tömegirtásról

Az 1944. októberi délvidéki magyar tömegirtásra emlékezett Matuska Márton író 2009. október 31-én Szabadkán. A Magyar Fiatalok Határok Nélkül (MFHN) Alapítvány által szervezett kétnapos konferencián a délvidéki író előidézte az "iszonyatos vérengzés" időszakát, melyről évtizedeken át hallgatniuk kellett. Még mindig nem tudják pontosan, hány magyar ember veszítette életét, de több tízezerre tehető az áldozatok száma. A szerb partizánok lefejezték a magyar értelmiség színe-javát: politikusokat, szellemi- és lelki vezetőket.

Matuska Márton személyes sorsok felidézésével tette még érzékletesebbé az akkori hatalom magyarellenes cselekedeteit. Deák Leó főispánt, polgári beállítottságú délvidéki ügyvédet, a délvidéki magyar szellemi élet egyik kiválóságát például Budapesten fogták el a hatóságok 1945 elején. Beállítottak hozzá egy terepjáróval, még a felöltőjét sem volt ideje magára öltenie, s már vitték is el. Ártatlanul halálra ítélték, majd kivégezték. Deák Leó a két háború közötti időben több más ügyvédtársával együtt vagy harminc beadvánnyal fordult a genfi székhelyű Népszövetséghez, mely beadványokkal a délvidéki magyarok jogsérelmeit kísérelte meg orvosoltatni.


készítette: Frigyesy Ágnes
A Világszervezet azonban még csak nem is reagált folyamodványaira. Bácska visszacsatolása után ő lett a megyei főispán s ezt a tisztségét Magyarország 1944 április 19-én bekövetkezett német megszállásáig tölthette be. Akkor helyébe a tőle szélsőségesebb Fernbach Péter került e posztra. Ennek ellenére szinte ugyanaz lett a sorsa mindkettőjüknek. Deákot 1945-ben egy koncepciós perben halálra ítélték és kivégezték, Fernbach Péter pedig eltűnt a vizsgálószervek kezei között e per előkészítése során.

A délvidéki tömegirtás és lefejezések időszakában a magyar területeken jellemző volt a rablás. A szerb hatóság emberei - fegyvert keresve – házról házra jártak, ám, ha értékre találtak, mindent elvittek. Volt a rablásnak egy "szervezettebb" formája, a halottat háborús bűnösnek minősítették, s minden vagyonára rátették a kezüket a partizánok - mondta az előadó. 1944. október és 1945. január között Csurogon, Zsablyán, és Mozsoron stb. az ötezer magyar lakos közül ezret, minden ötödik embert kivégeztek. A többieket haláltáborba hurcolták, s kitiltották saját falvaikból.


készítette: Frigyesy Ágnes
Matuska Márton rámutatott: - Délvidéken nem nagyon éltek nagy magyar történelmi családok, mint Erdélyben vagy Felvidéken. A II. világháború idején a magyar szellemi élet vezetői voltak a politikusok, a szellemi és lelki vezetők, közéjük tartoztak a kisebb birtokkal rendelkező ügyvédek, írók, egy-két bankár, gyáros, valamint a papság. A szerb partizánok nem válogattak a kivégzések módozataiban. Volt, akinek felvágták a hasát és kitépték a szívét.

A lelki vigaszt kereső tömegek az Isten felé fordultak, s azt tapasztalták, hogy az Oltár elől elhurcolták még a papjukat is. Ez esetenként szó szerint értendő. Följegyezték néhányukról, hogy a miséről kiáramló hívekkel végignézették papjuk lemészárlását. Mozsor helységben például a templomban, az oltár előtt kínozták halálra (sütötték meg) Köves István plébánost. A csurogi Dupp Bálintot temploma előtt, hívei szeme láttára lőtték le, majd a többi kivégzettel együtt a dögtemetőben elásták.

Hogyan lehetünk még mindig életben? - tette fel a kérdést Matuska Márton. Isten csodájaként. A neves kutató szerint nincs a magyar köztudatban, mi történt a délvidéki magyarokkal 1944 őszén. Reméli, a belgrádi levéltár kapui hamarosan megnyílnak, s előkerülnek olyan anyagok, dokumentumok, melyről eddig ők sem tudtak.


Az ártatlanul bebörtönzött temerini fiúk - 61 év börtön igazságtalanul


készítette: Frigyesy Ágnes
A MFHN Alapítvány által szervezett konferencia előestéjén a résztvevők megtekintették M. Szabó Imre filmjét a temerini fiúkról. Az öt fiatalember sorsa is drámai, pedig ez már nem a negyvenes évek története. 2004. június 26-án Temerinben történt egy incidens, amely során öt magyar fiatal megvert egy szerb nemzetiségű férfit, aki előzőleg pimaszul provokálta őket. Mi is történt valójában? Zoran Petrovic, akit feltehetően provokátori munkájáért fizettek, megfogta az egyik magyar fiú barátnőjének mellét. A fiúk többször figyelmeztették, hogy kérjen bocsánatot, mire Zoran Petrovics a bocsánatkérés helyett lekurvaanyázta a fiúk édesanyját: "baszd meg a büdös kurva anyádat" jelszóval.

Ezt követően verték meg a fiúk a feltehetően rájuk küldött provokátort, aki
időközben heroin túladagolásban meghalt. Elképzelhető, hogy féltek tőle megbízói, nehogy járjon a szája?

Mindenesetre az öt temerini fiú e kétes kimenetelű ügy áldozata lett. A szerb állami hatóságok által kiállított jegyzőkönyv szerint Zoran súlyos testi sérülést szenvedett. M. Szabó Imre filmrendező szerint, tény, hogy megverték a férfit (kellő provokáció után), de a rájuk kiszabott büntetés példa nélküli. A bíróság ugyanis gyilkossági kísérlettel vádolta meg az öt magyar fiatalt, s a szokatlan gyors tárgyalás végén összesen 61 év börtönre ítélte őket. A temerini fiúk büntetése felér a háborús bűnösökre kiszabott büntetésekkel: ifj. Máriás István 22 esztendős, 15 évet kapott, Illés Zsolt 26 éves, 13 évre-, Szakáll Zoltán 25 éves, 11 év hat hónapra ítélték, Uracs József 29 éves 11 év hat hónapot kapott, míg Horváth Árpádot, aki 19 éves tíz év börtönbüntetésre ítélték.


készítette: Frigyesy Ágnes
Mindez történt abban az időben, amikor a magyarverések M. Szabó Imre szerint már háromszázra rúgtak. A magyar fiatalok több mint öt éve sínylődnek Szerbia börtöneiben. Kezdetben ütötték-verték őket, mert a vádat természetesen felturbósították ellenük, mondván "előre megfontolt gyilkossági szándékkal támadtak Zoran Petrovicra."

A valóság és az igazság ezzel ellentétben az, hogy a szerb kábítós provokálta őket. A temerini fiúk várják a szabadulás napját, szüleik mindent megtettek ezért. Fellebbezéseiket sorra elutasították. A Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága elutasította a vádlottak panaszait, valamennyi ítéletet jogszerűnek ítélve. A jogi lehetőség utolsó kapuja ezzel bezárult. Ám az igazság előbb vagy utóbb, kiderül. Egyedül Boris Tadic, Szerbia köztársasági elnöke gyakorolhat kegyelmet. A temerini fiúk kérelmét a szenttamási Emberi Jogi Központ nyújtotta be. Sólyom László, Magyarország köztársasági elnöke nyomatékkal kérte a szerb köztársasági elnököt, bocsássa szabadon az öt temerini fiút. Reméljük, nem rokkannak bele ebbe az igazságtalanságba, és ép lélekkel, ép testtel szabadulnak minél előbb. M. Szabó Kanadában is tárgyalt vezető politikusokkal az ártatlanul bebörtönzött temerini fiúk ügyében...


„Az a tény, hogy anyanyelvem magyar és magyarul beszélek, gondolkodom,
írok, életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható."készítette: Frigyesy Ágnes
A Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány szabadkai konferenciáján neves
előadók: Bozóki Antal, Constantinovits Milán, László Péter Sándor, Bodó Barna, Vékás János stb. tartottak előadást. A tanácskozás résztvevői megismerkedtek Szabadka és Zenta nevezetességeivel, így elzarándokoltak az 1944-es emlékműhöz, Recskó Béla festőművész és kopjafafaragó alkotásához, ahol tiszteletüket tették az ártatlanul lemészárolt délvidéki magyarok emléke előtt.

Novák Zsuzsa, a Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány titkára elmondta:
Az alapítványt 2000-ben hozták létre, azzal a céllal, hogy feladatuknak
tartják összefogni a három nagy régió (Magyarország, Kárpát-medence, Nyugat) magyarságát azáltal, hogy rendezvényeikkel fórumot teremtsenek a világban szétszóródott magyar ifjúság ismerkedésére, kapcsolattartására. Tevékenységük által az anyaországtól elszakadt magyar fiataloknak lehetőséget biztosítanak nemzeti és európai identitásuk erősítésére, a közép-európai régió kulturális értékeinek megismerésére és anyanyelvük ápolására. Fontosnak tartják egy olyan híd megépítését, amelyen járva utat találnak egymáshoz a világ különböző pontjain élő, de magyarságukhoz hasonló módon kötődő fiatalok.

A magyarországi bejegyzésű kuratórium jelenleg hat magyarországi, egy svájci és négy határon túli taggal (Felvidék, Kárpátalja, Erdély és Délvidék képviseletében) tevékenykedik. Az eltelt néhány év során azonban egyre több támogatóra tettek szert, így mára számos nyugat-európai sőt tengeren túli régióban élő magyar segíti munkájukat.

Az alapítvány már szervezett találkozót, konferenciát Ópusztaszeren, Felvidéken, Erdélyben, Kárpátalján, a Vajdaságban, Horvátországban. Legutóbb Burgenlandban.

De visszatérve a szabadkai konferenciához, a MFHN Alapítvány honlapján Kosztolányi Dezső szabadkai születésű költő, író ma is aktuális gondolata olvasható: "Az a tény, hogy anyanyelvem magyar és magyarul beszélek, gondolkodom, írok, életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható."

Frigyesy Ágnes 
A szerző fotóivalA szerző által készített további képek megtekinthetőek fotógalériánkban ->
KÜLDETÉSÜNK:
..Saját, valamint az alapítványhoz csatlakozók anyagi erejével támogatni a határon túl élő magyar fiatalok anyaországgal való kulturális, tudományos, oktatási, nevelési területen történő kapcsolattartását, amelyet Magyarországon, vagy a magyar fiatalok érdekében külföldön fejtenek ki...
Részlet az Alapító Okiratból

Csatlakozz hozzánk a Facebook-on

MFHN Alapítvány a Facebook-on
Közhasznúsági jelentések
Önkénteseket keresünk
Ha...
  • örömmel veszel részt Kárpát-medencei programokban
  • szívesen szervezel ifjúsági rendezvényeket
  • nem riadsz vissza a pályázatírástól
  • és a papírmunka sem tántorít el
Alapítványunk várja jelentkezésed az mfhn@mfhnalap.org email címen!