Főoldal · Kapcsolat 28. Mrcius 2023
  Az alapítvány célja
  Szervezeti felépítés
  Híreink
  Aktuális pályázatok
  Sajtószerepléseink
  Magyar Fiatalokért Díj
  Pályázati útmutató
  Képgaléria
  Linkek, hivatkozások
  Kapcsolatfelvétel
  Támogatók
Das Ziel der Stiftung
Unser Ziel ist: die Unterstützung ausserhalb der ungarischen Grenzen lebenden jungen Ungarn, die ihre ungarischen Wurzeln noch pflegen.

Weiter >>>
The aim of the Foundation
Our aim is to financially support (using both the Foundation's and individuals' financial means) the maintenance of the cultural, scientific and educational relations between the youth living beyond the frontiers and the mother country.

More >>>

További médiaszerepléseinket megtekintheti honlapunk "Sajtószerepléseink" szekciójában.
TÁMOGATÓINK


Paksi Atomerőmű


Hegyvidéki Önkormányzat


Kráter Mûhely


Budapest Bank


Computer Dienstleistungen Bern, Svájc


Patricius Borház


www.miegyutt.hu
http://www.facebook.com/miegyutt

Beszámoló a NEMZETKÖZI IFJSÚSÁGI TÁBOR 2000. augusztus 31-szeptember 5. Stockholm/Tångagärde, Svédország
A Svédországi Magyar Ifjak Társasága (SOMIT), az 1996-os nemzetközi táborához hasonló ifjúsági tábort szervezett. Ennek oka fôképp az volt, hogy 1997-ben megalakult a Magyar Ifjak Világfóruma (MIV), mint a Magyarok Világszövetsége (MVSZ) utánpótló csapata, illetve 1999-ben a Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK), mely az Ifjúsági és Sportminisztérium tákmogatásával jött létre. Meghívottaink tehát elsôsorban a MIK és a MIV soraiból kerültek ki.A SOMIT nemzetközi táborának sikerét több támogatójának köszönheti. Egyrészt az Ifjúsági és Sportminisztérium, másrészt pedig az Ungdomsstyrelsen (Svéd Ifjúságpolitikai Hivatal) adott komoly anyagi támogatást a tábor megrendezésére. Ezen kívül a Svédországi Magyarok Országos Szövetsége (SMOSZ) és a Svédországi Magyar Protestáns Gyülekezetek Egyháza (SMPGYE) is hozzájárult anyagilag a tábor lebonyolításához. Utoljára, de nem utolsó sorban kiemelendô a Magyar Köztársaság stockholmi nagykövetsége, amely dolgozói több mint 100 fiatalt láttak vendégül. Az ô hozzájárulásuk is igen jelentôs volt a tábor záró aktusához.

A táboron összesen 90 fiatal vett részt. Jelen volt a Magyar Ifjúsági Konferencia Állandó Bizottságának tagjai, és az ISM ifjúsági felelôse. Képviseltette magát a Külügyminisztérium (KÜM) és a Határon Túli Magyarok Hivatala (HTMH) is. A MIV nyugati-régiójából három fô tisztelt meg jelenlétével (Littvánia, Svájc és Németországból). A fent említett vendégeken kívül tizenegy kárpát-medencei vendégünk volt (négy Erdélybôl és hét Kárpátaljáról). A többi fiatal Svédországból érkezett.

A tábor programja:

Stockholm: Magyar Ház, Bromma

Augusztus 31.
A nyugati vendégek érkezése Stockholmba
-19.00 vacsora a Magyar Házban

Szept. 1.
8.00-9.00 reggeli
9.00-12.00 stockholmi városnézés
12.00-13.00 ebéd
14.00-18.00 stockholmi városnézés
20.00- vacsora

Szept. 2.
8.00-8.30 reggeli
12.0- a MIK ÁB, KÜM és a HTMH képviselôinek érkezése Arlandára majd utazás Stockholmból Tångagärdére
19.0- érkezés Tångagärdére
20.0- vacsora
21.0- Páll Zsolt irodalmi estje

Szept. 3.
9.00-10.00 reggeli
10.30-12.00 Márton Imre béke-Nóbeldíjas elôadása ill. MIK ÁB ülés
13.00-14.00 ebéd
14.00-20.00 MIK ÁB ülés folytatása, közben Struber György csángó kutató, népzenész mûsorátt hallgathattuk, melyet néptánctanulás követett
20.00-21.00 vacsora, ifjúsági áhitat majd ismerkedési est

Szept. 4.
8.00-9.00 reggeli
9.00-14.00 felutazás Stockholmba
17.00-18.00 az ifjúsági vezetôket Szôke László, a Magyar Köztársaság újjonan kinevezett stockholmi nagykövete fogadta egy rövid beszélgetésre, ahol Szabó László úr az ISM helyettes államtitkára is bekapcsolódot a programba
18.00-21.00 Garden-party a magyar követségen

Szept. 5.
9.00-10.00 reggeli
11.0- stockholmi városnézés majd
20.0- a vendégek hazautazása

A tábor fô céljai a következôk voltak:

  1. Mindenek elôtt szerettünk volna a rendszerváltozás után elôször, nyugaton fórumot adni a magyarországi és a kárpát-medencei fiataloknak;

  2. A svédországi és a kárpát-medencei fiatalok megismerkedése;

  3. Az aktuális ifjúságpolitikai kérdések megtárgyalása a MIK ÁB ülés keretén belül;

  4. A nyugati fiatalság bevonása a kárpát-medencei ifjúsági kérdésekbe.


Legfôbb célunk, nyugaton fórumot adni a magyarországi és a kárpát-medencei fiataloknak megvalósult. Komoly szervezést és sok munkát igényelt mindenki részérôl. A SOMIT szervezôbizottsága minden köszönetet és elismerést megérdemel, kiváló munkát végeztek. Ezt sugallta a táboron résztvett vendégek pozitív visszajelzése is.

Második célunk szintén megvalósult, bár kevesebb idô jutott az ismerkedésre mint ahogy azt számítottuk. Ennek oka a vendégek gépének késése volt, ami miatt a programjaink jelentôsen megcsúsztak. A követségi garden-partin lehetôség nyílt az ismerkedésre is, mely e csúszást nagy részben kompenzálta.A MIK ÁB ülés jegyzôkönyvének írása jelen pillanatban még folyamatban van ezért nem tudom csatolni. Legvégül, a MIK ÁB ülése tartalmas, lényegretörô és a nyugati régió számára igen elônyösen zárult. A nyugati régió az eddigi 2 MIK küldötti hely helyett 3 helyet kaphat amennyiben a MIK legközelebbi ülése ezt az ÁB javaslatot jóváhagyja. Ezzel a 4. célkitûzésünk is jelentôs mértékben elôrehaladt.

A táboron mindhárom régióból (Nyugat, Magyarország, Kárpát-medence) résztvevôk olyan ifjúsági ernyô szervezeteket képviseltek, akik az almúlt években kimagaslóan vettek részt az ifjúság szerevezésében. A 90-es években több hasonló jellegû ifjúsági tábor került megrendezésre a Kárpát-medencében, de ezeken a táborokon a nyugati ifjúság egyáltalán nem vagy csak csekély számban vett részt. Ezen igyekeztünk változtatni. A tábor 5 napja alatt sikerült hidat építeni a nyugati és a másik két régió ifjúsági vezetôi között. Reméljük, hogy a tapasztalatcsere mindhárom régió ifjúsági munkáját sarkallni fogja arra, hogy a régiók jobban együtt tudjanak mûködni a jövôben és hogy hasonló három régiós táborokra kerül majd sor. Az asszimiláció kérdésében és a nyelvvesztés megállításában problémáink hasonlóak és közösek: így a tapasztalatcsere alapvetôen szükséges volt és a jövôben is az.

Célunk, hogy a fiatalok határon innen és túl rendszeresen találkozzanak nemzetközi ifjúsági fórumokon, hogy az eddigi kapcsolataikat elmélyíthessék és újabb kapcsolatok születhessenek. Meggyôzôdésünk, hogy történelmi pillanatot halasztunk el akkor, ha nem ragadunk meg minden alkalmat arra hogy találkozzanak azok a fiatalok, akik 10-15 év múlva meghatározói lehetnek országuk tudományos, gazdasági és politikai életének. Véleményünk szerint, ezt a kapcsolatrendszert, vagy divatosan kifejezve lobby-hálózatot most kell kialakítani ha ettôl késôbb eredményt várunk. Magyarország és szomszédainak európai inetgrációs folyamata és a globalizálódó világ is arra mutat hogy szükséges a fiatalabb generáció összetartása és együtmûködése is. Ebben a munkában vállaltak jelentôs részt a találkozóra meghívott fiatalok, akik a fent említett feladatot eddig is magas szinten látták el.

Meggyôzôdésünk hogy a három régió lehetôségivel és hátrányaival való szembesülés ösztönözni fogja a fiatalokat arra hogy még jobban megismerjék egymás helyzetét. A nyugati fiatalok kezdettôl fogva demokratikus államokban nevelkedtek, míg a másik két régió fiataljai egy gyökeres, demokratizálódó folyamatot élhettek át. Ez utóbbi tapasztalatok tanulságosak lehetenek a nyugati fiatalok számára, illetve viszont. Reméljük hogy a tábor nem csak egy egyszeri jeneség lesz hanem az újabb kapcsolatok újabb együttmûködést fognak eredményezni.

Mivel a tábor szervezésében és lebonyolításában több szervezet és személy vett részt nincs lehetôség a felsorolásra. Hálás köszönetünket azonban mindnyájuk számára hangsúlyozni szeretnénk, hisz az Ô erkölcsi és anyagi támogatásuk nélkül táborunk nem valósulhatott volna meg.

Tisztelettel:

Göteborg, 2000. Szeptember 9.
Kulich Károly
Szervezô-koordinátor
KÜLDETÉSÜNK:
..Saját, valamint az alapítványhoz csatlakozók anyagi erejével támogatni a határon túl élő magyar fiatalok anyaországgal való kulturális, tudományos, oktatási, nevelési területen történő kapcsolattartását, amelyet Magyarországon, vagy a magyar fiatalok érdekében külföldön fejtenek ki...
Részlet az Alapító Okiratból

Csatlakozz hozzánk a Facebook-on

MFHN Alapítvány a Facebook-on
Közhasznúsági jelentések
Önkénteseket keresünk
Ha...
  • örömmel veszel részt Kárpát-medencei programokban
  • szívesen szervezel ifjúsági rendezvényeket
  • nem riadsz vissza a pályázatírástól
  • és a papírmunka sem tántorít el
Alapítványunk várja jelentkezésed az mfhn@mfhnalap.org email címen!