Főoldal · Kapcsolat 28. Mrcius 2023
  Az alapítvány célja
  Szervezeti felépítés
  Híreink
  Aktuális pályázatok
  Sajtószerepléseink
  Magyar Fiatalokért Díj
  Pályázati útmutató
  Képgaléria
  Linkek, hivatkozások
  Kapcsolatfelvétel
  Támogatók
Das Ziel der Stiftung
Unser Ziel ist: die Unterstützung ausserhalb der ungarischen Grenzen lebenden jungen Ungarn, die ihre ungarischen Wurzeln noch pflegen.

Weiter >>>
The aim of the Foundation
Our aim is to financially support (using both the Foundation's and individuals' financial means) the maintenance of the cultural, scientific and educational relations between the youth living beyond the frontiers and the mother country.

More >>>

További médiaszerepléseinket megtekintheti honlapunk "Sajtószerepléseink" szekciójában.
TÁMOGATÓINK


Paksi Atomerőmű


Hegyvidéki Önkormányzat


Kráter Mûhely


Budapest Bank


Computer Dienstleistungen Bern, Svájc


Patricius Borház


www.miegyutt.hu
http://www.facebook.com/miegyutt

Összefoglaló a III. Magyar Ifjúsági Tábor utótalálkozójáról
A hosszas elõkészületek után 2003. október 4-én délután került megrendezésre a III. Magyar Ifjúsági Tábor utótalálkozója. A rendezvény helyszínéül a Budapest XII. kerületében található Jókai Klubbot választották a szervezõk. Az emeleten található terembõl páratlan kilátás nyílott a környezõ budai hegyekre, ami megkönnyítette a varázslatos erdélyi táj felidézését. (Idén ugyanis a Kárpátok csücskében meghúzódó székely falu, Illyefalva várbástyái adtak otthont az évente megrendezésre kerülõ Magyar Ifjúsági Tábornak.)A várakozásokat felülmúlva, igen sokan vettek részt a találkozón, és nagy örömünkre szolgált, hogy nemcsak az anyaországból, hanem Erdélybõl és Németországból is érkeztek volt táborozók. Sõt, olyanok is kiváncsiak voltak a tábori élményekre, akik ugyan nem tudtak részt venni a nyári úton, de a jövõben szeretnének résztvevõként vagy szervezõként kapcsolatba kerülni az alapítvánnyal. Az érkezést követõen az alapítvány kuratóriumának két tagja, dr. Nagy László és Harmati István mondta el köszöntõ beszédét, majd Gyimesi Ágnes, az Alapítvány Tanácsadó Testületének tagja felolvasta Bajzat Olivér, az Alapítvány alapítójának az utótalálkozó alkalmából írt levelét. Ezt követõen már valóban az élmények felidézése, az erdélyi fényképek nézegetése és a jövõ tervezgetése töltötte ki az estét.

A szervezõk szívbõl remélik, hogy a jelenlévõk jól érezték magukat a rendezvényen, és szívesen gondolnak vissza az együtt töltött estére! Szeretettel várjuk õket és minden érdeklõdõt a jövõ évi, Vajdaságban megrendezésre kerülõ nyári táborunkon!

Üdvözlettel: Gyimesi Ágnes és Varga Eszter
Az MFHN Alapítvány Tanácsadó Testületének tagjai

A Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány, a Határokon Túli Magyarságért Alapítvány és az erdélyi Szabó Mihály református lelkész Illyefalván rendezte meg nemrégiben a III. magyar ifjúsági tábort. A tábor helyszínéül az illyefalvi vár szolgált, melynek XVI. századi bástyáit közel 50 magyar fiatal foglalta el, akik az Egyesült Államokból, Németországból, Svájcból, Svédországból, Felvidékrõl, Vajdaságból, Erdélybõl és az anyaországból érkeztek.

A csodálatos várban a táborozók megismerkedhettek Illyefalva történetével Fodor Imre tanár úr elõadásában, Kató Ibolya igazgató asszony a Keresztyén Ifjúsági Diakóniai Alapítványt mutatta be, mely lehetõvé tette a romos vár helyreállítását. Ezt követõen a kis csapat Szabó Mihály református lelkész kíséretében megismerkedhetett Illyefalva nevezetességeivel, majd Gudor Botond történész Erdély rövid történelmérõl mesélt a táborozóknak. A tizennégy órás út megtétele és az elõadások végighallgatását követõen a résztvevõknek még arra is maradt energiájuk, hogy késõ estébe nyúló zenés összejövetel keretében a helyi ifjúsággal megismerkedjenek.

Másnap a kis csapat felkerekedett, hogy felfedezze a környék településeinek nevezetességeit és természeti szépségeit. A program Parajd sóbányájának megtekintésével kezdõdött és az ott elfogyasztott ebéd után a táborozók megismerkedhettek Korond egyedülálló fazekasságával, majd Orbán Balázs sírjánál tettek tiszteletet. Az élményteli napot a helyi fiatalok könnyûzenei koncertje zárta.

Harmadnap Fodor Imre tanár úr kalauzolásával Sepsiszentgyörgy nevezetességeit tekintette meg az ifjúság. Délután a táborozók összemérhették ügyességüket kosárlabdában, teniszben, pingpongban, de olyan is akadt, aki a golfot választotta. Este a Bónusz Pásztor Alapítvány nevében Bodó Tóth Gyula pszichológus tartott elõadást a szenvedélybetegségekrõl, majd színre lépett az Ázsiában misszionáriusként dolgozó Balázs Zsuzsanna.

A táborozók nagy örömére Csíkszereda és Csíksomlyó sem maradt ki a programból, ahol a ferences templom megtekintését követõen a csapat megindult a stációk mentén a Nyeregbe. A tetõre érkezvén a festõi tájban megpihenve és az ebédet elfogyasztva, újult erõvel indult tovább a társaság a madéfalvi emlékmû megtekintésére. A Szent Anna-tóhoz megérkezve a csapat lázas fürdõzésbe, fa- és szalonnavágásba kezdett, melyet karitatív ruhagyûjtés és egy szervezõ ruhában való fürdetése követett. A gyönyörû tó melletti szalonnasütést a táborozók jó hangulatban töltötték el, majd sötétedéskor újra buszra szálltak, hogy újra bevegyék az illyefalvi várat.

Másnap Brassó felé vette a kis csapat az irányt, ahol érdeklõdéssel hallgatták a Fekete-templom történetét, majd a libegõt megszelídítve a negyedórás csoportkép készítését követõen végre kirajzolódott Brassó látképe. Délután Szemkeöné Gyimesy Ágnes tanárnõ tartott elõadást Magyarok Európában címmel. Ezt követõen a táborozók megkezdték az elõkészületeket az illyefalvi napokra, hiszen a fiúk focibajnokságon vettek részt, míg vegyes csapatokban kosárlabdázásban mérték össze erejüket a helyiekkel.

Az illyefalvi napok alkalmából gulyásfõzõversenyre is sor került, délután pedig politikai vitafórum keretében a nyolc országból érkezõ ifjúság megismerkedhetett az erdélyi magyarságot foglalkoztató kérdésekkel, különbözõ álláspontokkal. A csapat nem maradhatott ki az illyefalvi táncházmulatságból sem, melyet a csíksomlyói István, a király elõadás vetítése követett.

A tábor utolsó napján az illyefalvi fiatalok népviseletbe öltözködve, énekelve ébresztették fel a még szunnyadni vágyó várlakókat. A nap folyamán további lehetõség mutatkozott a sportolási és egyéb szabad program beiktatására, hogy végül kipihenve készüljenek fel a táborzárásra, valamint a Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítványa és a Határokon Túli Magyarságért Alapítvány, valamint az általa mûködtetett Pannon Magyar Ház bemutatkozására.
KÜLDETÉSÜNK:
..Saját, valamint az alapítványhoz csatlakozók anyagi erejével támogatni a határon túl élő magyar fiatalok anyaországgal való kulturális, tudományos, oktatási, nevelési területen történő kapcsolattartását, amelyet Magyarországon, vagy a magyar fiatalok érdekében külföldön fejtenek ki...
Részlet az Alapító Okiratból

Csatlakozz hozzánk a Facebook-on

MFHN Alapítvány a Facebook-on
Közhasznúsági jelentések
Önkénteseket keresünk
Ha...
  • örömmel veszel részt Kárpát-medencei programokban
  • szívesen szervezel ifjúsági rendezvényeket
  • nem riadsz vissza a pályázatírástól
  • és a papírmunka sem tántorít el
Alapítványunk várja jelentkezésed az mfhn@mfhnalap.org email címen!