Főoldal · Kapcsolat 12. Augusztus 2022
  Az alapítvány célja
  Szervezeti felépítés
  Híreink
  Aktuális pályázatok
  Sajtószerepléseink
  Magyar Fiatalokért Díj
  Pályázati útmutató
  Képgaléria
  Linkek, hivatkozások
  Kapcsolatfelvétel
  Támogatók
Das Ziel der Stiftung
Unser Ziel ist: die Unterstützung ausserhalb der ungarischen Grenzen lebenden jungen Ungarn, die ihre ungarischen Wurzeln noch pflegen.

Weiter >>>
The aim of the Foundation
Our aim is to financially support (using both the Foundation's and individuals' financial means) the maintenance of the cultural, scientific and educational relations between the youth living beyond the frontiers and the mother country.

More >>>

További médiaszerepléseinket megtekintheti honlapunk "Sajtószerepléseink" szekciójában.
TÁMOGATÓINK


Paksi Atomerőmű


Hegyvidéki Önkormányzat


Kráter Mûhely


Budapest Bank


Computer Dienstleistungen Bern, Svájc


Patricius Borház


www.miegyutt.hu
http://www.facebook.com/miegyutt

Magyar Fiatalokért Díj 2006
A Magyar Fiatalokért Díj ünnepélyes átadását Alapítványunk történetében az idén másodszor, a korábbiaktól eltérõ módon, egy ifjúsági konferencia keretei közt tartottuk meg.

A Díjat 2003-ban hozták létre azzal a céllal, hogy a határon túl élõ fiatalság összefogása, szellemi és kulturális együttmûködése érdekében végzett áldozatos tevékenységet ekképpen jutalmazzák. Az idén anyaországi jelöltek között választották ki az arra legérdemesebbet: Pálinkó Gyuláné, a Kaskantyúi Általános Iskola igazgatója a kárpát-medencei kisiskolák összefogásáért, közös néprajzi, történelmi táborok szervezéséért, Dr. Tanka László a nyugati magyarsággal való kulturális kapcsolattartásért, a nyugati magyarság körében jól ismert Panoráma magazin szerkesztéséért érdemelt elismerést.

Dr. Ódor László egyetemi tanár szélesebb perspektívából, az európai kultúrkörbõl kiindulva mutatta be a Magyar Nemzetállam és a magyar kisebbség fejlõdési útjait. Elõadásában rámutatott arra, hogy a föderatív Európa nyelvi és kulturális gazdagsága nagyon gyakran olyan helyzeteket idéz elõ, mely majdhogynem a bábeli zûrzavar bibliai példáját juttatja eszünkbe. Úgy tûnik, hogy még a kontinensen is egészen máshogy értelmezzük a közösen használt fogalmakat, mást jelent a demokrácia, a kultúra, a szubszidiaritás elve Svájcban, mást Angliában és megint mást idehaza. Fontos feladatunk ezeknek a kérdéseknek a pontosítása, s nekünk, magyaroknak ezen belül is különös figyelmet kell szentelnünk az autonómia ügyének, mert csak úgy érhetünk el eredményeket ezen a téren, ha közös nevezõre jutunk ennek a fogalomnak az értelmezésében, s a hozzá kapcsolódó fõbb irányelvek megfogalmazásában.Az elõadások ezután kissé kötetlenebb formában, változatos témakörökben zajlottak tovább.
A jutalmat Alapítványunk azáltal igyekezett minél értékesebbé tenni, hogy a november 10-én, a Hadtörténeti Intézet dísztermében megtartott „Magyar Fiatalok határon innen és túl” címû konferencia keretében neves elõadókat szólaltatott meg, akik a díjazottakon túl több mint százötven középiskolás és egyetemista fiatal elõtt rövid elõadásban fejtették ki gondolataikat a magyar irodalomról, történelemrõl, a határon túlra került patrióták életérõl.

Az elõadássorozatot Csoóri Sándor költõ nyitotta meg, aki a magyar irodalom sorsfordító eseményeirõl, máig megoldatlan dilemmáiról beszélt, melyek elkísérték írásbeliségünk fejlõdését a kezdetektõl egészen napjainkig. Megemlékezett a koraközépkori írásos emlékeinkrõl, Balassi zengõ lírájáról, majd a XVII. századi nyelvújítókról, akik - Csoóri szerint – reformtevékenységük révén rácáfolták azokra a vészjósló kijelentésekre, melyek többek között Herdertõl származtak és a magyar nép és nyelv pusztulását vetítették elõre. Az 50-es évek tiltó cenzúrájáról, az 56-os forradalom irodalmi jelentõségérõl ekképpen vélekedett: „Hogy ha egy nyelvet másként kezdenek használni, szabadabban, mint elõtte 10-15 évig, akkor ez a nyelv fölszabadítja a képzeteket, az indulatokat, másféle szellemi mozgást indít el a társadalomban.”A költõ nem feledkezett meg a jelenkor - a gépiesedõ és amerikanizálódó nyelvi kultúra elterjedésébõl fakadó – veszélyeinek és napjaink nyelvújítói által megoldandó új feladatok említésérõl sem.

Balogh Júlia igazgató asszony a Duna TV Autonómia Csatornájának céljairól és mûködésérõl, Mathieson Kiss Zsuzsa jogász asszony Új-Zéland magyarságának mindennapjairól, Páll Zsolt színmûvész pedig Tamási Áron jóízû erdélyi humorát felelevenítve, színészi fortélyokkal sem fukarkodva beszélt a fiatalokhoz. Megyesi Csilla, a Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány kuratóriumi tagja, beszédében pedig kiemelte a nemzeti öntudat fejlesztésének, az épített örökség, a hagyományok megõrzésének fontosságát és felkérte az anyaország fiataljait, hogy segítsenek elszakított területeken, Európában és a tengeren túl élõ magyar fiataloknak magyarságuk megtartásában. A konferencia köszönõ szavaival zárult, majd Csoóri Sándor átadta a díjat szimbolizáló emlékérmet és oklevelet, mely a díj jelmondatával: „„Nisi Dominus custodierit domum, in vanum vigilant, qui custodiunt eum." / 127. zsoltár / emlékeztet a magyarság szolgálatára.

KÜLDETÉSÜNK:
..Saját, valamint az alapítványhoz csatlakozók anyagi erejével támogatni a határon túl élő magyar fiatalok anyaországgal való kulturális, tudományos, oktatási, nevelési területen történő kapcsolattartását, amelyet Magyarországon, vagy a magyar fiatalok érdekében külföldön fejtenek ki...
Részlet az Alapító Okiratból

Csatlakozz hozzánk a Facebook-on

MFHN Alapítvány a Facebook-on
Közhasznúsági jelentések
Önkénteseket keresünk
Ha...
  • örömmel veszel részt Kárpát-medencei programokban
  • szívesen szervezel ifjúsági rendezvényeket
  • nem riadsz vissza a pályázatírástól
  • és a papírmunka sem tántorít el
Alapítványunk várja jelentkezésed az mfhn@mfhnalap.org email címen!